Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Marek Kamiński i doradcy zawodowi – co łączy polarnika ze specjalistami od poszukiwania pracy innym?

Marek Kamiński i doradcy zawodowi – co łączy polarnika ze specjalistami od poszukiwania pracy innym?

Planuj, motywuj, działaj - warsztaty

Planuj, motywuj, działaj – to hasło tegorocznego spotkania doradców zawodowych. Ścisła współpraca całego środowiska w ramach regionalnego systemu poradnictwa zawodowego jest bardzo ważna dla doskonalenia warsztatu pracy, wymiany dobrych praktyk oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, 25 maja 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, zorganizowało seminarium dla doradców zawodowych z różnych instytucji z całego województwa pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób z powiatowych urzędów pracy, OHP, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, centrów integracji społecznej,  akademickich biur karier i organizacji pozarządowych.

 

Główne hasło spotkania

„Planuj, motywuj, działaj” było hasłem przewodnim tegorocznego spotkania, podzielonego na dwie części – konferencyjną oraz warsztatową. Otworzył je Krzysztof Trawicki, wicemarszałek województwa pomorskiego: – Ścisła współpraca całego środowiska doradców zawodowych i edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli w ramach regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, jest kluczowa dla doskonalenia warsztatu pracy, wymiany dobrych praktyk oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć, co przekładać się będzie na lepszą jakość usług oferowanych mieszkańcom naszego regionu i szerszy dostęp do całożyciowego poradnictwa zawodowego – podkreślał wicemarszałek.

 

Networking

Ważnym tematem był networking, czyli sztuka budowania i podtrzymywania relacji. – Networking to bardzo skuteczne narzędzie w rozwijaniu systemu poradnictwa zawodowego. Umożliwia lepszą współpracę, szybsze pozyskiwanie informacji i wymianę dobrych praktyk. Seminarium to doskonała okazja do skutecznego budowania takich właśnie relacji – podkreślała Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Ireneusz Osiński, psycholog i ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku podkreślał, że networking to niezbędna umiejętność dla każdego, na wszystkich poziomach budowania kariery. To nie tylko modne, popularne dziś hasło – dobrze zbudowana sieć kontaktów ułatwia rozwój zawodowy i jest źródłem wiedzy.

 

Motywacja według Marka Kamińskiego

O niezwykle ważnej roli motywacji w rozwoju edukacyjno-zawodowym opowiadał Marek Kamiński.  Znany trójmiejski podróżnik i polarnik dzielił się swoimi doświadczeniami z podróży, pokazywał, z jakich rzeczy sam czerpie inspiracje i zachęcał do poszukiwań własnych źródeł motywacji.

– Jesteśmy dopiero na początku rozwijania tego systemu, ale dużo pozytywnych działań już zostało zrealizowanych – mówiła Barbara Szymańska, niedawno powołany konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. – Powołano 15 konsultantów powiatowych, którzy aktywnie działają na swoim terenie. Spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy kontaktami. Naszym nadrzędnym celem są dobre relacje, sprawny przepływ informacji i szeroki dostęp do rzetelnej informacji – dodała Szymańska.

Część konferencyjną zakończyło wystąpienie Klaudii Zagórowicz, kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, która pokazała rolę Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako koordynatora systemu doradztwa z ramienia samorządu.  Podkreślała, że w systemie WUP dostrzega wszystkie instytucje, w których pracują doradcy zawodowi,  również prywatne, na przykład agencje pracy. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie jest poradnictwo zawodowe i edukacyjne. Nasze wspólne działania powinny doprowadzić do tego, by każdy mieszkaniec województwa wiedział, gdzie może znaleźć doradcę zawodowego i z jakich usług może skorzystać.

 

Zajęcia warsztatowe

W drugiej części spotkania uczestnicy seminarium brali udział w wybranych zajęciach warsztatowych. Dotyczyły: planowania i organizacji, komunikacji, motywacji lub networkingu w kontekście budowania systemu poradnictwa zawodowego w regionie.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.