Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kultura w całej Polsce prosi o pomoc. Apeluje do minister rozwoju i ministra kultury o działanie

Kultura w całej Polsce prosi o pomoc. Apeluje do minister rozwoju i ministra kultury o działanie

Odwołano praktycznie wszystkie spektakle, koncerty i wydarzenia kulturalne. To spowodowało, że także sektor kultury znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Nz. „Sen nocy letniej" w wykonaniu artystów Opeery Bałtyckiej w Gdańsku. Fot. Krzysztof Mystkowski / KFP / Archiwum Opery Bałtyckiej.

Jedenaście rad kultury z całego kraju, w tym także Pomorska Rada Kultury i Rada Kultury Gdańskiej, napisały do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz dwa listy. Apelują m.in. o jak najszersze włączenie sektora kultury w założenia tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej, równe traktowanie instytucji rządowych i samorządowych w rozdziale środków oraz pomoc dla artystów niezależnych.

 

Jak piszą twórcy listów, sektor kultury „pozostaje w tej chwili na pozycji całkowicie marginalnej, bez właściwego zespołu kryzysowego”.

 

Ponad 300 tys. miejsc pracy

Przez pandemię koronawirusa od połowy marca nie odbywają się zaplanowane imprezy, koncerty. Zamknięte są kina, teatry, muzea, galerie i domy kultury. Kryzys w ogromnym stopniu dotknął sektor kultury, który stanowi, jak czytamy w apelu: „ponad 300 tysięcy miejsc pracy i około 2,5 PKB, jeszcze ważniejszy zaś wydaje się jego wpływ na gospodarkę w wielu innych dziedzinach i obszarach. To właśnie kultura i sektor kreatywny w ostatnich latach najintensywniej stymulują rozwój gospodarczy kraju, budują sieć dostawców usług i produktów, napędzają inne wielkie gałęzie jak turystyka, gastronomia czy hotelarstwo, pobudzają i dynamizują konsumpcję Polaków”.

Ponadto autorzy listów podkreślają, że sukces gospodarczy ostatnich lat nie byłby możliwy bez dynamicznie rozwijającego się przemysłu kultury, który podobną rolę będzie spełniał podczas odradzania się gospodarki po pandemii. Dlatego polskie rady kultury zwracają się do ministrów o większe wsparcie, by nie dopuścić do całkowitej degradacji sektora.

Apel do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

 

Tarcza nie dla kultury

Autorzy apelu wskazują, że działania w ramach tarczy antykryzysowej Ministerstwa Rozwoju, tarczy finansowej realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju oraz programy proponowane przez MKiDN nie uwzględniają specyfiki sektora kultury i przez to nie mogą być z sukcesem wykorzystywane do ratowania instytucji kultury czy miejsc pracy.

W listach członkowie 11 rad apelują o podjęcie przez oba ministerstwa działań w zakresie włączenia sektora kultury w założenia tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej, rozszerzenia katalogu instytucji uprawnionych do pomocy w ramach programów rządowych oraz uwzględnienie w tych rozwiązaniach specyfiki sektora kultury. Jednym z postulatów jest również utworzenie dedykowanego kulturze zespołu antykryzysowego.

Apel do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

 

Potrzebne równe traktowanie

Jednym z punktów apelu jest próba o równe traktowanie instytucji kultury samorządowych i rządowych podczas rozdziału środków. Jak czytamy w listach: „działalność państwowych i samorządowych instytucji kultury wynika z tej samej misji i zadań podzielonych pomiędzy różnych organizatorów, a środki na ich działalność pochodzą z podatków. Nie należy zatem tych instytucji traktować niesymetrycznie w rozdzielaniu pomocy. Instytucje samorządowe, podobnie jak państwowe, zostały objęte odgórnymi restrykcjami i utracą wszelkie wpływy finansowe w tym okresie”.

Autorzy apelu przypomnieli także o losie tych artystów, którzy nie byli związani żadnymi umowami o pracę z instytucjami kultury, a współpracę opierali o umowy o dzieło czy zlecenia. Poprosili ministra kultury o wypracowanie mechanizmów wsparcia dla artystów niezależnych, którymi mógłby być m.in. odpowiednie stypendia.

Listy zostały wysłane do ministrów w czwartek, 30 kwietnia 2020 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.