Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/6c65158b-b5cf-4d41-929e-3122c641718b.jpg Kto w tym roku zostanie najlepszym pomorskim pisarzem? Można zgłaszać kandydatów do Kaszubskiej Nagrody Literackiej

Kto w tym roku zostanie najlepszym pomorskim pisarzem? Można zgłaszać kandydatów do Kaszubskiej Nagrody Literackiej

Stanisław Janke, ubiegłoroczny laureat Kaszubskiej Nagrody Literackiej. Fot. Adam Dorobek

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2018. Propozycje można nadsyłać do 8 września 2019 r.

 

Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest równocześnie z Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od morza”, którą ustanowił samorząd województwa pomorskiego. „W roku stulecia odzyskania Niepodległości w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury” – tak uzasadniali pomysłodawcy stworzenie tego literackiego wyróżnienia.

 

Za co przyznawana jest nagroda?

Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest za szczególne dokonania literackie w języku kaszubskim, w tym także za tłumaczenie na język kaszubski, zrealizowane w roku poprzedzającym jej wręczenie lub za całokształt pracy literackiej w tym języku. Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest osobom fizycznym. W przypadku przyznania jej za dokonania zbiorowe, nagrodę przekazuje się osobie lub osobom kierującym projektem.

Pierwszą Kaszubską Nagrodę Literacką przyznano 18 października 2018 r. za całokształt twórczości, w uznaniu niezwykłego dorobku wieloletniej pracy twórczej na rzecz literatury i języka kaszubskiego Stanisławowi Jankemu, poecie, prozaikowi, tłumaczowi, publicyście oraz twórcy literatury kaszubskiej.

 

Kto może zgłaszać kandydatów?

Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje:

  • instytucjom i stowarzyszeniom, które zajmują się literaturą i kulturą kaszubską,
  • badaczom literatury kaszubskiej,
  • wydawnictwom,
  • mediom,
  • wyższym uczelniom humanistycznym,
  • bibliotekom,
  • członkom kapituły.

 

Kto i kiedy wybiera laureata?

Nagrodę przyznaje kapituła powołana przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Laureat w IV kwartale każdego roku podczas uroczystej gali, wspólnie z Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od morza”, otrzymuje statuetkę i nagrodę pieniężną.

 

Termin nadsyłania propozycji

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy nadsyłać do 8 września 2019 r. pod adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.