Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kto najlepiej odnowił swoje miasto? Można zgłaszać kandydatów

Kto najlepiej odnowił swoje miasto? Można zgłaszać kandydatów

Rewitalizacja śródmieścia Wejherowa, skwer Reginy Osowickiej

Minister infrastruktury i budownictwa ogłosił konkurs, w wyniku którego nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania i osiągnięcia rewitalizacyjne. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2017 r.

 

Rewitalizacja to odnowa zdegradowanych obszarów, a co za tym idzie pozytywne zmiany dla mieszkańców i poprawa jakości ich życia. Celem konkurs jest wskazanie najlepszych przykładów projektów, dokumentów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą mogły służyć za wzór do naśladowania dla następnych działań w tym obszarze. Nagrody przyznane zostaną m.in. za oryginalność i nowoczesność przyjętych rozwiązań.

 

Kategorie konkursowe

Nagrody zostaną przyznane w 10 kategoriach:

  • gminny program rewitalizacji,
  • opracowania analityczne,
  • miejscowy plan rewitalizacji,
  • konsultacje społeczne,
  • przedsięwzięcia społeczne,
  • mieszkalnictwo,
  • lokalna gospodarka,
  • środowisko, przyroda i krajobraz,
  • kompleksowość rewitalizacji,
  • umowa urbanistyczna.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział gminy, na terenie których podejmowane są działania wskazane w poszczególnych kategoriach konkursowych.

W kategoriach dotyczących przedsięwzięć społecznych, rozwiązywania problemów mieszkaniowych, lokalnej gospodarki, rozwiązywania problemów środowiskowych, ochrony przyrody i krajobrazu oraz kompleksowości przeprowadzanej rewitalizacji, mogą uczestniczyć także osoby fizyczne, osoby prawne lub instytucje i organizacje, w tym gminy lub ich jednostki, które realizowały zgłoszone przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

 

Kto może zgłosić projekt do konkursu?

Wskazywać projekty do konkursu mogą twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego opracowania konkursowego, a także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i radni gminy, gdy zgłaszane opracowanie dotyczy ich gminy.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Polityki Przestrzennej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs – rewitalizacja”

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa.

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród nastąpią we wrześniu 2017 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.