Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Konsultacje projektu zmian regulaminów nagród marszałka województwa pomorskiego – teatralnej i literackiej

Konsultacje projektu zmian regulaminów nagród marszałka województwa pomorskiego – teatralnej i literackiej

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Marszałek województwa pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu zmian regulaminów Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza".

 

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem regulaminów: Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do ich zapisów.

Obowiązujące obecnie regulaminy Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” stanowią załączniki do Uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury, zmienionej uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 23 kwietnia 2018 roku.

Projekty regulaminów dostępne są:

 

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie od 9 do 16 stycznia 2019 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego przy niniejszym ogłoszeniu.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: m.dabrowski@pomorskie.eu do 16 stycznia 2019 roku, do godziny 15.45.

Komórką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Departament Kultury.

Osoba do kontaktu: Marcin Dąbrowski, tel. 58 326 82 90

 

Do pobrania:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.