Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e70d285d-fcfa-4173-ba78-fb7c9c730927-40.jpg Konkurs ofert na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka

Konkurs ofert na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 1126/376/18 z 25 października 2018 r., ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka".

 

Oferty na realizację zadania należy złożyć do 9 listopada 2018 r. do godziny 15.30.  

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub w sekretariacie Departamentu Zdrowia lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk

 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.

 

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Zobacz

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.