Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 76/114/20 z 21 stycznia 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych. Oferty można składać w wersji elektronicznej do 13 lutego 2020 r. do godz. 15.45, a w wersji papierowej – do 14 lutego 2020 r. do godz. 15.45.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 76/114/20 z 21 stycznia 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych”.

 

Załączniki:

  1. Uchwała nr 76/114/20
  2. zał. nr 1 – ogłoszenie
  3. karta oceny
  4. zał. 2 – oferta realizacji zadania publicznego
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.