Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ba1e46cb-1023-40cb-a9ec-37c80a9dadab.jpg Konkurs na przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [OGŁOSZENIE PFRON]

Konkurs na przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [OGŁOSZENIE PFRON]

 

Czego dotyczy wsparcie?

Przewidziana w programie pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Jakie są podstawowe warunki zawarcia umowy?

Pomoc Funduszu stanowi element programu „Dostępność +” i jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na realizację obszaru A programu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego BGK na zapewnienie dostępności budynków. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A przedmiotowego programu w 2019 roku.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl oraz udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184 a także telefonicznie – nr. tel. (58) 350-05-33 oraz (58) 350-05-39.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.