Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ogloszenia-i-komunikaty.png Baner ogłoszenia i komunikaty

Konkurs grantowy na zadania w obszarze rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

30.07.2020
BMG

BMG
30.07.2020

Konkurs dotyczy przede wszystkim rozwoju usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców, w ramach partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i pomorskich samorządów powiatowych i gminnych. Zgłoszenia można nadsyłać elektronicznie – do 21 sierpnia, pocztą – do 24 sierpnia 2020 r.

 

Pomorskie samorządy i organizacje pozarządowe, w trosce o rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, włączają i integrują cudzoziemców z mieszkańcami regionu. Zarząd Województwa Pomorskiego, 30 lipca 2020 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców”.

 

Do pobrania:

Uchwała nr 677 -168 -20

Ogłoszenie konkursu, integracja cudzoziemców

Oferta, konkurs, integracja imigrantów

Karta oceny, konkurs integracji cudzoziemców

 

Zobacz też: Przewodnik integracja imigrantek i imigrantów  

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.