Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”, weź udział

Konkurs fotograficzny pn. „Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020”, weź udział

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii ogłasza konkurs fotograficzny pn. Klastry energii, jako forma promowania energetyki rozproszonej w ramach POIiŚ 2014-2020“.

Celem konkursu jest promowanie rozwoju lokalnych inicjatyw wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule klastra energii.

Prace zgłaszane na konkurs powinny spełniać następujące kryteria:

1.        przedstawiać projekty/inwestycje stanowiące elementy projektowanych/ planowanych/realizowanych w ramach klastrów energii;

2.        pokazywać wzajemne połączenia między poszczególnymi składnikami i uczestnikami klastra energii;

3.        uwzględniać pozytywny przekaz tematu;

4.        uwzględniać wymagania techniczne opisane w regulaminie konkursu.

Dla autorów trzech najlepszych fotografii oraz dwóch wyróżnionych, Departament Funduszy Europejskich przewidział nagrody (statuetki oraz zamieszczenia nagrodzonych i wyróżnionych fotografii w materiałach promujących ideę klastrów energii).

Fotografie wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej nalezy nadsyłać na adres email: konkursfoto.energia@me.gov.pl do 19 czerwca 2017 r.

Karta zgłoszeniowa oraz szczegóły dostępne są na stronie: http://www.me.gov.pl/node/27211

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.