Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/9f58edbe-3941-4179-8797-664ac0913644.jpg Koniec V naboru w Południowym Bałtyku

Koniec V naboru w Południowym Bałtyku

Pomysły na projekty konkursowe można było składać od 13 listopada w czterech obszarach tematycznych:

  • zrównoważona turystyka;
  • zielone technologie;
  • zrównoważony transport;
  • rozwój umiejętności pracowników.

Popularność danych celów szczegółowych w V naborze:

Specific objective ERDF requested (EUR) ERDF available (EUR)  Number of Applications
2.1 – Sustainable tourism 5 550 258,17 3 830 446,74  3
2.2 – Green technologies 3 879 866,57 9 446 822,01 3
3.1. – Sustainable transport 6 129 767,30 7 185 731,39 4
4.1. – Skills development 2 855 130,99 3 201 888,75 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 6 spośród 13 przedsięwzięć partnerami wiodącymi są podmioty z Polski, a na 27 polskich partnerów, 20 jest z województwa pomorskiego.

Najwięcej projektodawców zgłosiło chęć realizacji swoich pomysłów poprzez wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych i kulturowych regionu. Celem złożonych projektów są takie działania jak: promocja aktywnej turystyki czy przeciwdziałanie zanieczyszczeniom basenu Morza Bałtyckiego. Wśród projektów transportowych pojawiły się pomysły połączenia Polski, Litwy, Szwecji, Danii i Niemiec zintegrowaną komunikacją publiczną. Pozostałe projekty mają szansę uzyskać dofinansowanie dla działań związanych ze wspólnym podejściem do podnoszenia kompetencji młodych pracowników na południowobałtyckim rynku pracy.

Decyzja o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie, zostanie podjęta wspólnie przez państwa członkowskie na Komitecie Monitorującym w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.