Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konferencja prasowa dot. defibrylatorów

Konferencja prasowa dot. defibrylatorów

Defibrylator

Cenny sprzęt udało się kupić dzięki projektowi pt. „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”, współfinansowanemu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zakup defibrylatorów to koszt ponad 300 tys. zł, 85 proc. pochodziło z funduszy szwajcarskich.

– W ramach projektu udało się także sfinansować szkolenia udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów. Wzięło w nich udział 60 kierowników pociągów zatrudnionych przez przewoźników kolejowych – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Powstał także film instruktażowy udzielania pomocy z użyciem AED, który będzie prezentowany podróżnym na wyświetlaczach w pociągach.

– Każdy z 51 pojazdów kolejowych, w których zamontowano defibrylator, został odpowiednio oznakowany, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przy drzwiach wejściowych – mówił Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. podają, że efektywna, skoordynowana reakcja ludzi jest kluczowym czynnikiem w poprawie przeżywalności w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Właśnie dlatego środki transportu publicznego, pojazdy szynowe oraz dworce kolejowe są jednymi z pierwszych miejsc, gdzie powinny być montowane urządzenia ratujące życie, tj. defibrylatory AED.

Wczesne użycie defibrylatora, co potwierdzają badania naukowe, powoduje znaczne zwiększenie wskaźnika przeżyć. Jeżeli defibrylacja wykonana zostanie w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia, wskaźnik ten wzrasta nawet do 75 proc. Rocznie ok. 46,5 mln pasażerów korzysta z pociągów województwa (dane za 2015 r.), defibrylator jest więc bardzo dobrym rozwiązaniem w niesieniu pomocy w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

– Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa, czy poszkodowany wymaga defibrylacji – mówił podczas prezentacji dr Tomasz Łopaciński z Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej GUMed.– Urządzenia są bardzo proste w obsłudze, z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci, z wbudowaną funkcją instruktażu dla osoby udzielającej pomocy. Są całkowicie bezpieczne zarówno dla poszkodowanego, jak i dla prowadzącego akcję ratunkową, gdyż posiadają funkcję wykonania defibrylacji na mokrej i metalowej powierzchni.

W ramach projektu KIK/23 w latach 2012-2016 zakupiono cztery spalinowe pojazdy kolejowe do obsługi linii 207 na trasie Malbork-Grudziądz. Ponadto w 2015 r. zrealizowano zadanie „Modernizacja wiaduktu wraz z dojazdami w miejscowości Brachlewo, na trasie linii kolejowej Malbork-Grudziądz” oraz dodatkowo w 2016 r. zmodernizowano jeden EZT (Elektryczny Zespół Trakcyjny), który kursuje na trasie Gdynia Chylonia – Elbląg.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.