Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konferencja dotycząca międzynarodowych łańcuchów wartości – podsumowanie

Konferencja dotycząca międzynarodowych łańcuchów wartości – podsumowanie

 

Na te i inne pytania padły odpowiedzi podczas spotkania, poświęconego międzynarodowym łańcuchom wartości w kontekście funkcjonowania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, które Samorząd Województwa zorganizował w dniach 24-25 kwietnia.  

Globalne Łańcuchy Wartości (ang. International Value Chains – IVC) – to całokształt powiązań pomiędzy firmami jednej branży lub na styku kilku branż, które wspólnie działają od momentu stworzenia koncepcji, poprzez fazę produkcji a kończąc na dostarczeniu produktu czy usługi do finalnego odbiorcy. Taka współpraca zapewnia większe efekty i ułatwia wchodzenie na rynki zagraniczne.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Emanueli Todevy z Uniwersytetu St. Mary w Londynie – eksperta zajmującego się tematyką globalnych łańcuchów wartości w wymiarze zarówno teoretycznym i praktycznym. Informację o roli IVC w działaniach mających na celu wsparcie krajów nadbałtyckich przedstawił Esa Kokkonen odpowiedzialny w obszarze innowacji za Strategię Unii Europejskiej Regionu Morza Bałtyckiego.

Swoimi doświadczeniami w zakresie kształtowania powiązań w ramach łańcuchów wartości w kontekście branż o największym potencjalne rozwoju podzielili się również przedstawiciele europejskich regionów – Vasterbotten w Finlandii, Brandenburgii w Niemczech oraz Województwo Pomorskie.

Drugi dzień spotkania dedykowany był głównie pomorskim podmiotom – w ramach wydarzenia odbył się warsztat poświęcony tworzeniu międzynarodowych łańcuchów wartości w oparciu o potencjał pomorskich podmiotów z innowacyjnych branż. Zidentyfikowano potrzebę rozwoju łańcuchów produkcji z takich obszarów jak e-zdrowie, ICT, statki autonomiczne czy offshore.

Podczas warsztatu uczestnicy mogli w praktyczny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę oraz podzielić się doświadczeniami.

 

Emanuela Todeva 1

Emanuela Todeva 2

Esa Kokkonen

Jara Fischer – Brandenburg Region

Lisa Frobel – Vasterbotten Region

Stanisław Szultka – Pomorskie Region

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.