Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Komisja Europejska w ramach programu Horyzont 2020 planuje drugi konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 na wsparcie walki z pandemią

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont 2020 planuje drugi konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 na wsparcie walki z pandemią

Nowy konkurs realizowany jest w ramach ERAvsCorona Action Plan, a jego celem jest finansowanie działań badawczo-innowacyjnych będących szybką reakcją na pandemię i wzmacniających systemy opieki zdrowotnej.

W ramach konkursu zdefiniowano cztery obszary tematyczne:

  • Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment (schemat finansowania – Innovation action) – zmiana przeznaczenia produkcji sprzętu medycznego, który mógłby być przeznaczony do walki z pandemią;
  • Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (schemat finansowania – Innovation action; granty kaskadowe) –  technologie medyczne, narzędzia cyfrowe i analiza sztucznej inteligencji w celu poprawy nadzoru i opieki na wysokich poziomach gotowości technologicznej;
  • Socioeconomic impacts of the outbreak responses (schemat finansowania – Reaserch and Innovation action) – Socjoekonomiczne skutki reakcji na pandemię;
  • Pan-European COVID-19 cohorts united against the pandemic (schemat finansowania – Research and Innovation action) – Panaeuropejskie kohorty COVID -19 przeciwko pandemii.

Konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 ma zostać ogłoszony 14 maja br., na portalu Funding & tender opportunities; termin składania wniosków to 11 czerwca 2020. KE przeznaczyła dodatkowe 120 mln euro na walkę z pandemią.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.