Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/69713c6e-92c5-49c2-9010-cd8e1161805a.jpg Komisja Europejska chwali tempo wdrażania unijnych środków na Pomorzu. Posiedzenie Komitetu Monitorującego w Gdańsku

Komisja Europejska chwali tempo wdrażania unijnych środków na Pomorzu. Posiedzenie Komitetu Monitorującego w Gdańsku

Posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku na IV piętrze. Od lewej: dyrektor Christopher Todd, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 odbyło się 18 kwietnia 2018 r. W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej, Christopher Todd — dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Członkowie komitetu w tym m.in. marszałkowie województwa rozmawiali o inwestycjach realizowanych na Pomorzu oraz o przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej.

 

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 obserwuje postępy we wdrażaniu programu. Komitet liczy 44 członków, wśród których jest 10 przedstawicieli rządu, 17 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 17 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej, takich jak m.in. organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe i Lokalne Grupy Działania. Ponadto w skład komitetu wchodzi 25 obserwatorów, m.in. przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Komisja Europejska uczestniczy w pracach komitetu, pełniąc rolę doradczą.

 

Pomorskie najlepsze spośród wszystkich województw

Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego dyskutowano m.in. o rocznym sprawozdaniu RPO WP 2014-2020 za rok 2017. Zaproponowano również  zmiany w realizacji programu na najbliższe lata.  Ważnym tematem posiedzenia było przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania RPO oraz dyskusja dotycząca udziału województwa pomorskiego w Polityce Spójności UE w kontekście perspektywy finansowej po 2020 roku.

— To spotkanie jest dla mnie bardzo ważne i miłe, bo w województwie pomorskim jest najlepiej realizowany program operacyjny spośród wszystkich 16 województw. Zdecydowanie jesteście w czołówce, jesteście najlepsi, wyniki są doskonałe. Zakontraktowano już 80 proc. całego budżetu przeznaczonego na program. To robi wrażenie — powiedział Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego
XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Dyrektor Todd w odpowiedzi na pytania dziennikarzy przedstawił sytuację Polski w skali całej Europy.

— Porównując pomorskie z pozostałymi województwami w Polsce wiemy, że ono radzi sobie świetnie — zwrócił uwagę Todd. — Jeśli chodzi o porównanie Polski z innymi regionami w Europie, Polska jest na 8 miejscu spośród 20 krajów członkowskich korzystających z programu. Nie możemy jednak zapomnieć, że Polska jest też największym beneficjentem funduszu. Poza tym, jeśli chodzi o pozostałe 300 regionów europejskich, Polska na ich tle radzi sobie naprawdę fantastycznie — chwalił Christopher Todd.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślał, że dobry wynik województwa jest efektem ciężkiej pracy ludzi, którzy zajmują się wdrażaniem programu. Poradził też Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, by w przyszłości poprawiła realizację finansową programu. Konkretniej zalecał przyspieszenie składania wniosków o płatność końcową, czyli tych, na podstawie których Komisja Europejska refunduje wydatki związane z projektami.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to największy w historii województwa pomorskiego program inwestycyjny. Obecnie na terenie regionu realizowane są 1 383 projekty o łącznej wartości 8,3 mld zł. Dofinansowanie unijne do tych projektów wynosi 5,8 mld zł.

Inwestycje te obejmują obszary m.in. wsparcia przedsiębiorców, podnoszenia poziomu edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej, rewitalizacji miast, rozwoju turystyki, termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych, rozwoju systemu transportowego, ochrony zdrowia i środowiska.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.