Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Komfortowe warunki, lepsza diagnostyka, profilaktyka i rehabilitacja. Oddział Udarowy otwarty po remoncie

Komfortowe warunki, lepsza diagnostyka, profilaktyka i rehabilitacja. Oddział Udarowy otwarty po remoncie

Oddział Udarowy w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku

W Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, 16 sierpnia 2017 r. otwarto 20-łóżkowy Oddział Udarowy. Wartość inwestycji to ok. 6,4 mln zł, z czego ponad 2 mln zł pochodzi ze środków samorządu województwa pomorskiego.

 

Modernizacja objęła przebudowę pomieszczeń na II piętrze budynków nr 3 szpitala przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. Oddany do użytku oddział to 20 łóżek tzw. udarowych, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru medycznego.

 

Nowa inwestycja – korzyści dla pacjentów

Pacjenci po udarach niedokrwiennych mózgu będą mieli dostęp do kompleksowych świadczeń zdrowotnych. Łatwiej i szybciej będą diagnozowani, leczeni oraz rehabilitowani. Poprawi się standard opieki, pacjenci będą mieli większy komfort, a kadra medyczna lepsze warunki pracy m.in. z powodu mniej licznych sal chorych i swobodny dostęp do łóżek pacjentów. Modernizacja umożliwia wdrożenie najnowszych światowych technologii medycznych w leczeniu udarów i zwiększa dostępność do właściwej profilaktyki (głównie wtórnej) udarów mózgu. Zakupiono również sprzęt niemedyczny, m.in. meble dla oddziału. Oddział został wyposażony w aparaturę medyczną dostosowaną do norm i standardów europejskich.

W 2016 r. w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika było 699 hospitalizacji, w pierwszym półroczu 2017 r. udzielono pomocy 374 osobom na Oddziale Udarowym. W całym kraju co roku ok. 70 tys. osób dostaje udaru.

 

Nowoczesne sale chorych

Pacjenci przebywający na oddziale znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i wymagają stałego monitoringu czynności życiowych. Wszystkie stanowiska spełniają wymogi odpowiednie dla intensywnej opieki medycznej. W salach chorych znajdują się specjalistyczne łóżka i niezbędne urządzenia medyczne, jak kardiomonitory, respiratory, ssaki, pompy infuzyjne oraz odpowiednie instalacje – gazy medyczne i sieć IT.

 

Koszty modernizacji oddziału

Całkowity koszt inwestycji (prace remontowe i wyposażenie w sprzęt) wyniósł 6,4 mln zł: samorząd województwa pomorskiego – 2 mln zł, szpital – 1,35 mln zł, Ministerstwo Zdrowia – 102 tys. zł, budżet państwa – 2,93 mln zł.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.