Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a03553d9-aa0d-4f6a-b19a-fa79252db32c.jpg Kombatanci będą dalej doradzali. Marszałek powołał zespół do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego

Kombatanci będą dalej doradzali. Marszałek powołał zespół do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego

Hanna Śliwa-Wielesiuk odbiera podziękowanie za dotychczasową współpracę z rąk wicemarszałka Pawła Orłowskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Zarząd Województwa Pomorskiego utworzył nowy Zespół zadaniowy do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego. To odpowiedź na prośbę kombatantów, którzy chcą współpracować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

 

4 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne. Zespół tworzą kombatanci z organizacji pozarządowych, urzędnicy i osoby represjonowane. Będą doradzać samorządowi województwa m.in przy organizacji obchodów 100-lecia Niepodległej.

 

Zadania samorządu województwa przejmuje wojewoda

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, dotychczasowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, która działała przy urzędzie marszałkowskim została rozwiązana. Nową radę powołał wojewoda. Przedstawiciele rozwiązanej rady to osoby, które prężnie działają na rzecz środowisk kombatanckich w całym województwie. Nadal chcą współpracować z samorządem i wspierać jego działania w budowaniu tożsamości kulturowej i historycznej regionu.

– Do tej pory byliśmy otoczeni ze strony UMWP opieką i współpraca układała się sympatycznie – mówił nowo wybrany przewodniczący zespołu zadaniowego Henryk Bajduszewski, przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. – Inaczej się pracuje, gdy jest przymus, a inaczej, gdy działamy w zespole koleżeńskim. Cieszę się, że zebrał się taki zespół i że wciąż będę mógł współpracować z urzędem marszałkowskim. Sądzę, że spełnimy zadania, jakie są przed nami stawiane – dodał.

 

W skład Zespołu zadaniowego do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego wchodzą:

 1. Andrzej Kowalczys – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
 2. Tamara Von Wiecka-Olszewska – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
 3. Henryk Bajduszewski – przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku;
 4. Karol Wardański – przedstawiciel Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Gdańsku;
 5. Hanna Śliwa-Wielesiuk – przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku;
 6. Ryszard Czarnota – przedstawiciel Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku;
 7. Ryszard Uliński – przedstawiciel Związku Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku;
 8. Stanisław Skrzypski – przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarządu Okręgowego w Gdańsku;
 9. Jerzy Grzywacz – przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego w Sopocie;
 10. Edmund Popieliński – przedstawiciel Zarządu Okręgu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił  Zbrojnych na Zachodzie;
 11. Jerzy Tarasiewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Zarządu Okręgowego  w Gdańsku;
 12. Bohdan Ancerewicz – przedstawiciel Związku Sybiraków, Oddział w Gdańsku.

Na walnym zebraniu zespołu wybrano przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącym został Henryk Bajduszewski, a wiceprzewodniczącym Karol Wardański. Zespół ma charakter doradczy i konsultacyjny oparty o specyficzną i unikalną wiedzę jego członków oraz ich wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz dziedzictwa historycznego. 

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.