Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kolejne inwestycje w gminie Sztutowo

Kolejne inwestycje w gminie Sztutowo

 

Rozpoczeły sie prace związane z połączeniem Gminy Sztutowo z Gminą Stegna za pomocą nowego odcinka trasy po północnej stronie od obozu koncentracyjnego Stuthoff.
Drugi odcinek inwestycyjny to remont nawierzchni przy drodze wojewodzkiej 501 w miejscowości Kąty Rybackie. 
Całościowe zakończenie prac przewidziane jest we wrześniu 2019 r. 

Inwestycje realizowane są w ramach następujących dofinansowań:
– Działaniu 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 
– Działanie 8.4 Konwersja RPO WP 2014-2020

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.