Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/b5f3ab41-c15b-4878-aac3-ae647c399617.jpg Kobiety są lepiej wykształcone, ale to panowie są bardziej aktywni zawodowo. Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn na Pomorzu w liczbach [INFOGRAFIKA]

Kobiety są lepiej wykształcone, ale to panowie są bardziej aktywni zawodowo. Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn na Pomorzu w liczbach [INFOGRAFIKA]

Kobieta w otoczeniu czerwonych róż

W województwie pomorskim mieszka ponad 2,3 mln ludzi. Więcej jest kobiet niż mężczyzn. Panowie są średnio o prawie trzy lata młodsi i żyją o prawie siedem lat krócej od pań. Czego jeszcze dowiemy się o Pomorzanach? Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące województwa pomorskiego za 2018 r.

 

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

 

Historia święta

Dzień Kobiet przypada 8 marca. Pierwszy raz obchodzony był 28 lutego 1909 r. Ustanowiony został przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.

Dzień Mężczyzn –  tradycja obchodzenia tego święta na świecie została zapoczątkowana 19 listopada 1999 w r. Trynidadzie i Tobago przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz grupy ludzi w Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji i na Karaibach. Przemawiając w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Ingeborg Breines (dyrektorka programu Kobiety i Kultura Pokoju) stwierdziła, że to świetny pomysł, który będzie symbolem równowagi płci. W Polsce nie ma tradycji obchodzenia tego święta. Istnieją jednak próby jego wdrożenia, a jedna z dwóch proponowanych dat to 10 marca. Tego dnia w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty. Natomiast 30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka.

 

Wiek Pomorzan

W województwie pomorskim mieszka ponad 2,33 mln ludzi. Kobiet jest prawie 1,2 mln, a mężczyzn ponad 1,1 mln. Średnia wieku dla kobiet to 41 lat, a panów 38,3, co oznacza, że mężczyźni są prawie trzy lata młodsi od pań. Na Pomorzu najwięcej, bo ponad 37 proc., kobiet jest w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata). Mężczyzn w tej grupie jest ponad 40 proc. Natomiast w wieku poprodukcyjnym jest 26 proc. pań (powyżej 60 r. ż.) i prawie 14 proc. panów (powyżej 65 r.ż.). Na prawie 81 kobiet w wieku nieprodukcyjnym przypada 100 pań w wieku produkcyjnym. A w przypadku panów jest prawie 53 takich mężczyzn.

 

Ile lat żyją mieszkańcy regionu?

Kobiety żyją o prawie 7 lat dłużej od mężczyzn. Przeciętna długość życia Pomorzanki wynosi 81,7 lat, a panowie żyją tylko 74,8 lat. Dla porównania średnia długość życia Polek wynosi 81,8 lat, a Polaków 74 lata. A w przypadku mieszkańców Unii Europejskiej to odpowiednio 83,5 i 78,3 lat (dane na 2017 r.). Średnio najdłużej, bo 86,1 lat żyją Hiszpanki, a najkrócej, gdyż 78,4 lat Bułgarki. Wśród panów najdłużej żyją Szwedzi i Włosi (80,8 lat), a najkrócej Łotysze (69,8 lat).

 

Kobiety są lepiej wykształcone, ale więcej panów jest aktywnych zawodowo 

Prawie 29 proc. pań ukończyło studia wyższe. Dla porównania panowie z wyższym wykształceniem stanowią 23 proc. ogółu mężczyzn. Wykształcenie średnie ogólnokształcące ma 14 proc. kobiet i prawie 9 proc. mężczyzn. Wśród panów przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Jest ich ponad 31 proc., a pań jest niespełna 17 proc. Co ciekawe, tyle samo Pomorzanek (21, 3 proc.) i Pomorzan (21, 4 proc.) ma wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn wyniósł 67 proc., a kobiet prawie 49 proc. Wskaźnik zatrudnienia odpowiednio to 65 proc. i 47 proc. Praktycznie wszyscy panowie między 30. a 39. r. ż. (prawie 95 proc.) oraz 40. a 49 r. ż. (89 proc.) pracowali. Dla porównani najwięcej zatrudnionych pań było w wieku 40-49 lat (prawie 79 proc.). Najmniej aktywne zawodowo były osoby powyżej 50 r. ż. (panie – prawie 27 proc., a panowie – 44 proc.). Sektor usług był tym, w którym zatrudniono najwięcej kobiet (77 proc.) i mężczyzn (prawie 49 proc.). Najmniej pań zajmowało się rolnictwem, to zaledwie co 20. z nich. Bez pracy pozostawało więcej pań (3,1 proc.).

 

Jaki jest współczynnik feminizacji?

Ogólny współczynnik feminizacji wynosi 105. Oznacza to, że na 100 panów przypada 105 pań. W grupie do 14. roku życia wynosi 95, czyli więcej jest chłopów niż dziewcząt. Natomiast powyżej 65. roku życia na 100 panów przypada aż 144 pań.

 

Dzień kobiet_jpg

Infografika w PDF

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.