Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kim jest obcy w domu? Jacy inni są wśród nas? Dowiesz się podczas wykładu w Galerii Kameralnej w Słupsku

Kim jest obcy w domu? Jacy inni są wśród nas? Dowiesz się podczas wykładu w Galerii Kameralnej w Słupsku

Bezdomny

O znaczeniu innego w sztukach wizualnych będą dyskutować uczestnicy spotkania, które odbędzie się w Galerii Kameralnej w Słupku we wtorek, 2 października 2018 r. Omówione zostaną prace m.in. Diane Arbus, Alicji Żebrowskiej, Jerzego Truszkowskiego, Jeffa Walla, Andresa Serrano, Grzegorza Sztwiertni i Yoko Ono

 

 

Wykład, który poprowadzi dr Roman Lewandowski, odbywa się w ramach cyklu Strategie Sztuki.

 

Wiele znaczeń

Figura innego jest kategorią przygodną, posiadającą dość długą i zawikłaną historię. Z językowego i etymologicznego punktu widzenia odnosi się bowiem do greckiego źródłosłowu xenos, i oznacza „obcego”, „dziwnego”, „przybysza”, co także „gospodarza”. Wokół innego ukształtowała się długa tradycja filozoficzna i ikonograficzna, która reflektuje spotkanie z nim jako wydarzenie dla człowieka fundamentalne. Na obszarze sztuk wizualnych w drugiej połowie XX w. pojawiło się wiele dzieł przedstawiających spotkanie z innym i jednocześnie stawiających pytanie o zasadność tej potencjalnej identyfikacji, gdyż może ona nie tyle sprzyjać dialogowi, co przyczyniać się do jego alienacji. Podczas wykładu omówione zostaną m.in. prace Diane Arbus, Alicji Żebrowskiej, Jerzego Truszkowskiego, Jeffa Walla, Andresa Serrano, Grzegorza Sztwiertni i Yoko Ono.

Dr Roman Lewandowski – kurator, krytyk i teoretyk sztuki, nauczyciel akademicki katowickiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2001-2002 prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Pracuje jako kurator w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Jest autorem około 300 publikacji w czasopismach, książkach i witrynach internetowych oraz ponad 200 wystaw w Polsce i na świecie (Niemcy, Kanada, Włochy, Belgia, Łotwa).  Jest organizatorem sesji i sympozjów poświęconych problematyce sztuki współczesnej. W latach 2004-2006 był redaktorem naczelnym pisma „Fort Sztuki”. Zajmuje się w szczególności tematyką antropologii tożsamości i podmiotowości oraz ich ikonograficznego zobrazowania w świecie sztuki współczesnej.

 

Strategie Sztuki to cykl wykładów służących popularyzacji sztuki współczesnej przy uwzględnieniu rozmaitych uwarunkowań związanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem na odbiorcę. Słuchacze dowiedzą się o wiodących stylach i kierunkach w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dziełami i twórczością najbardziej reprezentatywnych artystów, a także poznają opiniotwórcze i kreatywne ośrodki, galerie oraz muzea. Ideą wykładów jest zaprezentowanie sztuki współczesnej jako rezultatu strategii, w której główni aktorzy sceny artystycznej – zarówno artyści, jak kuratorzy i odbiorcy – stają się podmiotami konfrontującymi oraz negocjującymi globalne i różnorodne wartości, idee i estetyki.  Spotkania i prezentacje odbywają się cyklicznie raz na kwartał przed wernisażami wystaw czasowych.

 

W domu moim obcy. Spotkania i konfrontacje inności w sztukach wizualnych świata ponowoczesnego – wykład z cyklu Strategie Sztuki

  • 2 października 2018 r., wtorek, godz.12.00
  • Galeria Kameralna 
  • ul. Partyzantów 31a
  • Słupsk

Zobacz: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.