Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/9d1457a4-0d70-4f3b-9fac-4be95fd378c7.jpg Katarzyna Weremko: Najważniejsza w pomocy społecznej jest praca u podstaw. 17 października to Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem [INFOGRAFIKA]

Katarzyna Weremko: Najważniejsza w pomocy społecznej jest praca u podstaw. 17 października to Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem [INFOGRAFIKA]

Katarzyna Weremko, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

W Polsce w 2016 roku 21,9 proc. mieszkańców było zagrożonych ubóstwem. Liczba ta z roku na rok maleje. Dla porównania w Bułgarii, Macedonii, Rumunii, Serbii i Turcji w 2015 i 2016 roku było ok 40 proc. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To największy odsetek w Europie. Najmniej osób na skraju biedy mieszka w Czechach, Islandii i Norwegii (13-15 proc.)

 

17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował infografikę.

 

Rośnie liczba zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej

Z roku na rok zmniejsza się ilość zagrożonych ubóstwem gospodarstw domowych województwa pomorskiego. W 2010 roku na relatywnej granicy ubóstwa było 20,1 proc pomorskich gospodarstw domowych, natomiast w 2016 roku liczba ta zmalała o 7,6 procent

Z infografiki opublikowanej przez Urząd Statystyczny w Gdańsku wynika, że średnio 18,1 proc. mieszkańców województwa pomorskiego ocenia sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego jako bardzo dobrą. Liczba ta wzrosła w stosunku do 2015 roku. Natomiast prawie połowa mieszkańców województwa uważa, że ich sytuacja materialna jest przeciętna, a 4,3 proc. określa swój poziom życia jako zły.

 

Infografika Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem część 1

 

Spada liczba przyznanych świadczeń

Najwięcej  świadczeń socjalnych w 2016 przyznano w województwie warmińsko-mazurskim (713,1 osób na 10 tys. mieszkańców).  W województwie kujawsko-pomorskim przyznano świadczenia 585. osobom na każde 10 tys. Najmniej świadczeń przyznano w województwie śląskim (312, 6 na 10 tys. mieszkańców) i dolnośląskim (322,3 na 10 tys. mieszkańców).

Województwo pomorskie zajmuje środkowe miejsce w tym rankingu. W 2016 r. świadczenia pomocy społecznej przyznano 432,1 osobom na 10 tysięcy mieszkańców.

 – Dzięki odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy podchodzą indywidualnie do rodzin zagrożonych ubóstwem, zmniejsza się odsetek osób potrzebujących pomocy – mówi Katarzyna Weremko, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej powstało wiele innowacyjnych programów. Wychodzimy do ludzi, uczymy się od innych krajów, szkolimy pracowników. W latach 2007-2013 przeszkoliliśmy ponad 3 tysiące pracowników z województwa pomorskiego w zakresie kształcenia i doskonalenia pomocy i integracji społecznej. Najważniejsza jest tu praca u podstaw, rozmowa z rodziną. Pomoc w zakresie np. planowania wydatków. Coś, co dla nas może wydawać się błahe, okazuje się bardzo potrzebne osobom zagrożonym ubóstwem czy wykluczeniem społecznym  – dodaje Weremko.

 

infografika Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem część 2

 

We wszystkich województwach w Polsce w 2016 r. odnotowano spadek liczby przyznanych świadczeń pomocowych w stosunku do 2015 roku. W całej Polsce pozytywną decyzję o przyznaniu pomocy socjalnej otrzymało średnio 417 osób na 10 tysięcy mieszkańców.

Zobacz więcej szczegółów na stronie Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.