Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jesteśmy razem już 20 lat. Jubileusz współpracy województwa pomorskiego i regionu Środkowej Frankonii

Jesteśmy razem już 20 lat. Jubileusz współpracy województwa pomorskiego i regionu Środkowej Frankonii

Fot. mat. UMWP

Dokładnie dziś, 5 kwietnia 2020 r. mija 20 lat od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy naszym regionem a Środkową Frankonią w Republice Federalnej Niemiec. Ten czas to okres intensywnych kontaktów samorządowych, wymiany kulturalnej czy wspólnych projektów.

 

Porozumienie podpisali ówczesny marszałek województwa pomorskiego Jan Zarębski oraz Gerd Lohwasser, były przewodniczący Okręgu Środkowej Frankonii. 

 

20 lat kontaktów

Wzajemne kontakty trwają już 20 lat, a partnerstwo ze Środkową Frankonia należy do priorytetowych obszarów współpracy międzynarodowej województwa pomorskiego. Jest też jednym z najbardziej intensywnych. Podpisane porozumienie obejmuje osiem obszarów. Jednym z kluczowych jest sfera kultury. Organizowane są wspólne wydarzenia artystyczne czy kulturalne. W muzeach i skansenach obydwu regionów organizowane są wystawy i występy zespołów folklorystycznych. Także pomorskie rolnictwo korzysta na współpracy ośrodków doradztwa rolniczego. Mocne są kontakty regionalnych izb gospodarczych i ich udział w międzynarodowych targach. Warto też pamiętać o projektach społecznych związanych z opieką nad seniorami.

 

5 kwietnia 2000 r. Podpisanie porozumienia pomiędzy województwem pomorskim
a regionem Środkowej Frankonii. Fot. Archiwum Okręg Środkowej Frankonii

 

Współpraca gmin

Kontakty pomorsko-frankońskie to nie tylko domena samorządu województwa. Silne są więzi pomiędzy kociewskimi i kaszubskim gminami z ich niemieckimi odpowiednikami. Obecnie porozumienia o współpracy podpisało pięć gmin: Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie, Żukowo i miasto Puck. Organizowane są wyjazdy studyjne oraz wzajemna wymiana uczniów ze szkół średnich. Realizowane są także wspólne projekty w ramach programu Erasmus.   

 

Razem dla Europy

Współpraca dwóch regionów stanowi wspaniały wyraz kreatywności i otwartości ich mieszkańców. Wzajemne działania nie tylko przybliżają dwa narody, ale i pomagają budować europejską wspólnotę. Wspólnotę, w której nie tylko zachowujemy niezwykle cenną różnorodność, ale i działamy razem na rzecz wspólnych rozwiązań. A jest to ważne, zwłaszcza teraz w trudnym dla wszystkich czasie. 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.