Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/85bfdeda-66a0-4af4-b5cd-2cb7cc41a253.jpg Jest pomysł na utrzymanie i rozwój zadłużonej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku. Połączy siły ze spółką leczniczą Copernicus

Jest pomysł na utrzymanie i rozwój zadłużonej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku. Połączy siły ze spółką leczniczą Copernicus

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku

Tylko na zakup sprzętu stomatologicznego potrzeba 1 mln zł, remontu wymaga też budynek. Połączenie przychodni ze szpitalami spółki Copernicus daje szansę na dalsze funkcjonowanie, modernizację i rozwój przychodni.

 

Na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 27 listopada 2017 r. została podjęta uchwała intencyjna o przekształcaniu przychodni w spółkę leczniczą.

Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku zostanie przekazane prawo własności wartej ponad 4 mln zł nieruchomości przy al. Zwycięstwa 39. W połowie 2018 r. przychodnia stałaby się częścią spółki Copernicus.

 

Co oznacza zmiana?

– Przychodnia jest w złej sytuacji finansowej. Prognozy na najbliższe trzy lata wskazują, że strata finansowa przychodni będzie się pogłębiała – mówi Marzena Mrozek dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na koniec 2016 r. strata Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej wyniosła prawie 127 tys. zł. Przewiduje się, że na koniec 2017 r. strata wyniesie ponad 257 tys. zł. Będzie ona wyższa niż koszt amortyzacji, co będzie wiązało się z koniecznością pokrycia nadwyżki z budżetu województwa lub podjęciem decyzji o likwidacji przychodni.

Przychodnia nie utrzyma się tylko z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w najbliższych latach nie będzie się już zwiększał. Dodatkowych, uzupełniających budżet, środków placówka nie jest w stanie zdobyć w ramach świadczeń komercyjnych, ponieważ z powodu przestarzałego sprzętu nie jest w stanie stworzyć oferty rynkowej. Głównym problemem przychodni jest właśnie brak nowoczesnego sprzętu. Jej wyposażenie w 90 proc. jest mocno zużyte i ulega częstym awariom. Przy dużej konkurencji na rynku usług stomatologicznych następuje odpływ kadry medycznej i pacjentów.

Według szacunków dyrekcji przychodni na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej potrzeba ok. 1 mln zł (w tym unity stomatologiczne z wyposażeniem, cyfrowy aparat pantomograficzny, aparat RTG, mikroskop). Sam budynek wymaga remontu. Jest nieocieplony. Wymiany wymagają stare okna i drzwi. Dach jest zniszczony. Konieczna jest modernizacja węzła cieplnego. Sytuacja finansowa przychodni nie pozwala na bieżące utrzymanie budynku, a tym bardziej realizację inwestycji z własnych środków.  

 

Jak będzie?

Rozwiązaniem dla trudnej sytuacji jest połączenie przychodni z silniejszym publicznym podmiotem, który również udziela świadczeń w zakresie stomatologii. Chodzi o Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

– Samo przekształcenie przychodni w spółkę nie przyniesie poprawy sytuacji ekonomicznej, a tym samym nie poprawi jakości i dostępności świadczeń, gdyż spółka przy obecnym kontrakcie z NFZ nadal będzie się zadłużać – wyjaśnia Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Taki sam efekt przyniesie pozostawienie przychodni w formie SPZOZ. Dlatego konieczne są dalsze zmiany i włączenie nowej spółki w skład silnego i stabilnego podmiotu, jakim jest Copernicus – dodaje wicemarszałek Orłowski.

Przekształcenie przychodni w spółkę wzmocni wiarygodność wobec kontrahentów i instytucji. Spółka będzie mogła wynajmować i dzierżawić powierzchnię, jak również szukać partnerów do zagospodarowania nieużywanego majątku. Pozwoli to na zabezpieczanie jej ewentualnych zobowiązań finansowych.

– Zakładamy, że najprawdopodobniej w połowie 2018 r. przychodnia stanie się częścią Copernicusa. Połączenie spowoduje koncentrację świadczeń stomatologicznych w jednym miejscu i zapewni pacjentowi ich kompleksowość. Dzięki temu będzie możliwy rozwój przychodni zarówno w kontekście dostępności oraz zakresu świadczeń, jak i inwestycji – zaznacza wicemarszałek Orłowski.

Co ważne, przekształcenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku w spółkę leczniczą nie pozbawia oczywiście samorządu województwa pomorskiego wpływu na dalszy rozwój tego podmiotu leczniczego. Ponadto, pracownicy przychodni staną się z mocy prawa pracownikami spółki. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe uprawnienia i obowiązki pracowników pozostają niezmienne, dotyczy to również warunków pracy i płacy.

 

Będą dodatkowe usługi stomatologiczne

Dla Copernicusa to też wartościowa i potrzebna zmiana. Usługi stomatologiczne ze Szpitala św. Wojciecha na Zaspie mogłyby zostać przeniesione i skoncentrowane w dedykowanej im przychodni. Przy alei Zwycięstwa będzie też można zorganizować leczenie stomatologiczne dla dzieci niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym. Z kolei zwolnione pomieszczenia na Zaspie wykorzystane zostałyby na potrzeby Izby Przyjęć Oddziału Ginekologii i Położnictwa.  Miałoby to znaczny wpływ na jakość udzielanych tam świadczeń. Copernicus, jako spółka przejmująca oraz podmiot silniejszy organizacyjnie i finansowo, z własnych środków dokonałby inwestycji niezbędnych do dalszego funkcjonowania przychodni.

– Dzięki przekształceniu w spółkę, a następnie po połączeniu jej z Copernicusem nie tylko przychodnia uniknie likwidacji, ale także będzie miała szansę na poprawę jakości udzielanych świadczeń  zdrowotnych. Warto podkreślić, że jest jednym z nielicznych podmiotów w województwie pomorskim, które udziela ich w ramach kontraktu z NFZ-em. Liczba pacjentów korzystających z publicznej opieki stomatologicznej jest cała czas bardzo wysoka i zakres bezpłatnej opieki powinien zostać utrzymany – zapewnia Paweł Orłowski.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.