Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jak zatrudnić cudzoziemca w 2018 roku? Co każdy pracodawca wiedzieć powinien

Jak zatrudnić cudzoziemca w 2018 roku? Co każdy pracodawca wiedzieć powinien

Ludzie różnych zawodów

Jak szybciej zatrudnić cudzoziemca? O nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawcy dowiedzą się podczas grudniowych spotkań.

 

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców będą obowiązywać od 1 stycznia  2018 r. Okres przejściowy na pracę na podstawie obecnych oświadczeń, również w sektorach objętych zezwoleniem na pracę sezonową, obowiązywać będzie do końca 2018 r. W Gdyni, Pucku, Tczewie i Kartuzach od 4 do 7 grudnia 2017 r.  podczas bezpłatnych spotkań informacyjnych pomorscy pracodawcy, którzy poszukują pracowników poza polskim rynkiem pracy, dowiedzą się o stosowaniu nowych przepisów.

 

Dlaczego zmieniają się zasady zatrudniania cudzoziemców

Nowe regulacje wynikają zarówno z konieczności zabezpieczenia przed niekontrolowanym napływem obcokrajowców, jak i potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców, którzy nie mogą pozyskać pracowników na naszym rynku pracy. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe zezwolenia na pracę sezonową oraz zmiany w zakresie możliwości powierzenia pracy na podstawie oświadczeń składanych w powiatowych urzędach pracy.

 

Wsparcie dla pracodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w imieniu samorządu województwa pomorskiego, reagując na zmiany, włączył się w działania mające na celu przygotowanie pracodawców do stosowania nowych przepisów. WUP wspólnie z powiatowymi urzędami pracy w Gdyni, Pucku, Tczewie i Kartuzach organizuje spotkania informacyjne dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców. Pracodawcy dowiedzą się m.in. o zmianach w sposobie postępowania PUP w związku z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obcokrajowcom i zezwoleniem na pracę sezonową oraz o kwestiach legalizacji zatrudniania cudzoziemców. Na pytania odpowiedzą pracownicy urzędów pracy zajmujący się pośrednictwem pracy, przedstawiciele Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. Uczestnicy poznają też wyniki badań zrealizowanych przez WUP w Gdańsku w 2017 roku „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy”.  

 

Szkolenia dla pracowników urzędów pracy 

W listopadzie 2017 r. WUP w Gdańsku przeszkolił ponad 60 pracowników powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. W trakcie spotkań przedstawiono okoliczności związane z wprowadzeniem zmian w ustawie oraz poruszono zagadnienia dotyczące zezwoleń na pracę sezonową jako nowego narzędzia w zatrudnianiu cudzoziemców. Przedstawiciele Straży Granicznej zwrócili uwagę na sprawy związane z legalnością zatrudnienia i pobytu obcokrajowców na terenie RP. Uczestnicy mogli zapoznać się z rodzajami dokumentów pobytowych oraz procedurą zliczania i kontrolowania okresu legalnego pobytu cudzoziemca. Trenerzy z WUP w Gdańsku przedstawili wybrane aspekty z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście powierzania pracy obcokrajowcom oraz zorganizowali quiz z wiedzy na tematy związane z polityką zatrudnienia cudzoziemców.

 

Gdzie i kiedy pracodawcy będą się szkolić?

Zainteresowani pracodawcy chęć udziału w szkoleniach powinni zgłaszać w odpowiednich powiatowych urzędach pracy. Terminy i miejsca spotkań z pracodawcami:

  • 4 grudnia 2017 r., godz. 10-13, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, budynek III, sala D na I piętrze
  • 5 grudnia 2017 r., godz. 10-13, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7
  • 6 grudnia 2017 r., godz. 10-13, hotel Carina w Tczewie, al. Solidarności 19
  • 7 grudnia 2017 r., godz. 10-13, hotel Pod Orłem, Kartuzy, ul. 3 Maja 10

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.