Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jak rozwijać obszary miejskie i metropolitarne? Dowiesz się podczas Smart Metropolia 2017

Jak rozwijać obszary miejskie i metropolitarne? Dowiesz się podczas Smart Metropolia 2017

Ludzie na kongresie Smart Metropolia

Cały czas przyjmowane są zgłoszenia na VI Międzynarodowy Kongres Metropolitarny w Gdańsku, który zaczyna się w poniedziałek 13 listopada 2017 r.

 

Przed nami aż trzy dni debat na temat rozwoju obszarów metropolitalnych, skierowanych do liderów administracji, samorządu i biznesu oraz osób zaangażowanych w rozwijanie miast i miejscowości, w których żyją.

 

Jak wykorzystać potencjał dużych polskich metropolii?

Stałym celem Smart Metropolii jest dyskusja na temat lepszego wykorzystania potencjału kryjącego się w polskich metropoliach oraz tego, jak wyjaśnić korzyści płynące z obszarów metropolitalnych dla całego kraju. Dlatego szósta już edycja kongresu poświęcona jest różnym aspektom relacji wewnątrz i pomiędzy metropoliami. Kongres ma z jednej strony inspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i dawać odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej natomiast pokazywać decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne.

Podczas dyskusji w trakcie kongresu podkreślone zostanie to, że głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój. W zawiązku z tym zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Rozwój metropolii pozytywnie wpływa bowiem na resztę kraju, zarówno małe gminy, jak i całe regiony. Będziemy też mówić o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych.

 

Trzy dni debat, wykładów i wizyt studyjnych

Pierwszy dzień kongresu rozpocznie się od wystąpień, podczas których na przykładzie konkretnej metropolii zobaczymy, w jaki sposób kreatywność mieszkańców może się przyczynić do sukcesu danego miejsca. Przedstawiciele różnych środowisk zastanowią się też nad tym, kto korzysta z rozwoju metropolii i spróbują zdefiniować główne wyzwania, przed jakimi stoją polskie, europejskie i światowe metropolie. Dalsza część dyskusji tego dnia odbywać się będzie w trzech blokach tematycznych: Powiązania, Instytucje i Mieszkańcy.

Drugi dzień kongresu rozpocznie wykład dotyczący roli biznesu i wychodzenia naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoją współczesne metropolie, a także sesja plenarna o podobnej tematyce. Następnie, uczestnicy kongresu podzielą się na 12 grup odpowiadających priorytetowym obszarom współpracy zidentyfikowanych w Pakcie z Amsterdamu.

Z kolei trzeciego do wyboru będzie jedna z czterech wizyt studyjnych po różnych częściach obszaru metropolitalnego. Pierwsza z nich to wizyta w Gdyni, podczas której przeprowadzony zostanie warsztat. Przedstawicie Laboratorium Innowacji Społecznych zaprezentują dobre praktyki w zakresie partycypacji realizowanych przez samorząd w takich obszarach, jak planowanie polityk miejskich, dostosowywanie przestrzeni do potrzeb odbiorców, planowanie i realizacja procesu rewitalizacji. W Pelplinie uczestnicy będą mieli okazję do zwiedzania Bazyli Katedralnej, Muzeum Diecezjalnego, a na koniec dnia poznają tajniki kaligrafii podczas warsztatów. Z kolei wycieczka do Kartuz to zwiedzanie, ale i spotkanie z władzami miasta i gminy oraz spacer po zrewitalizowanym centrum. Również Wejherowo zaprasza uczestników kongresu na wizytę studyjną, w czasie której poza zwiedzaniem miasta oraz nowoczesnej Filharmonii Kaszubskiej będzie okazja wzięcia udziału w warsztatach z ceramiki i tworzenia audiobooka.

 

VI Międzynarodowy Kongres Metropolitalny w Gdańsku Smart Metropolia

  • 13-15 listopada 2017 r., poniedziałek godz. 11.00; wtorek godz. 10.00; środa godz. 8.15
  • Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo
  • ul. Żaglowa 11
  • Gdańsk
  • wstęp – bezpłatny (wymaga rejestracja)

Zobacz: rejestracja

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.