Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jak przygotowywać projekty unijne najwyższej jakości? Pomoże w tym instrument JASPERS

Jak przygotowywać projekty unijne najwyższej jakości? Pomoże w tym instrument JASPERS

Warsztaty z udziałem przedstawicieli Komitetu Regionów i instrumentu JASPERS

Wsparcie na unowocześnianie naszych miast, rewitalizację czy rozwój komunikacji. Z jakich form unijnego dofinansowania można tutaj skorzystać? Znalezieniu odpowiedź na to pytanie poświęcone były specjalne warsztaty, zorganizowane 5 lipca 2017 r. w Gdańsku.

 

Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostało zorganizowane w ramach cyklu Rozważania nad Europą. W sesjach tematycznych i dyskusjach grupowych uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń metropolitalnych oraz instytucji zainteresowanych tematyką miejską. Ich celem była wymiana informacji na temat instrumentu JASPERS. Na przykładach Trójmiasta, Słupska, Lęborka oraz Łodzi przedstawione zostały osiągnięcia we wdrażaniu projektów, które miały duże znaczenie dla rozwoju zarówno tych miast, jak i całych regionów.

Organizatorami warsztatów byli: Komitet Regionów, Europejski Bank Inwestycyjny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

 

Pomorskie liderem wykorzystania środków unijnych

– Ważne jest efektywne wykorzystanie środków unijnych, w czym niezwykle pomocny jest instrument JASPERS. Na efektywność i sprawną realizację inwestycji nakierowane były również nasze dotychczasowe działania – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki temu w obecnej perspektywie finansowej województwo pomorskie jest absolutnym liderem w zakresie zakontraktowanych środków w programie regionalnym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 planowane do dofinansowania są projekty, które wymagają pogłębionej pracy przygotowawczej. Chodzi tutaj m.in. o przedsięwzięcia dotyczące utworzenia wspólnego biletu metropolitalnego, roweru metropolitalnego czy też inwestycje w zakresie rewitalizacji i efektywności energetycznej.

 

 

Pozytywna współpraca z ekspertami JASPERS

– Polska jest największym beneficjentem funduszy europejskich spośród wszystkich członków Unii. Muszę powiedzieć, że wykorzystujecie je z sukcesem – przyznał Norbert Hahn, szef Centrum Kompetencji JASPERS. – Jestem także bardzo wdzięczny, że nasze porady były pozytywnie przyjmowane w województwie pomorskim.

Dotychczas nasz region współpracował z ekspertami JASPERS w przygotowaniu projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W 2011 r. zwiedzili oni tereny przyszłej inwestycji, a także przedstawili swoje uwagi do studium wykonalności PKM oraz modelu finansowania tego przedsięwzięcia.

– Współpraca z JASPERS przy takich projektach daje większe prawdopodobieństwo „pewności prawnej”, co ułatwia późniejsze kontakty z różnymi instytucjami badającymi prawidłowość wydatkowania środków unijnych – dodał marszałek Struk.

 

Wsparcie przy realizacji dużych inwestycji w regionach

JASPERS (z ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólne wsparcie dla projektów w europejskich regionach) jest unijnym instrumentem pomagającym w realizacji dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, które będą współfinansowane z funduszy europejskich. Wsparcie w ramach instrumentu JASPERS obejmuje przede wszystkim doradztwo na etapie przygotowywania i realizacji takich projektów.

Logo instrumentu JASPERS

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.