Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3247fd09-18d4-4d98-aad0-20cfb23fc5d1-1.jpg IX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

IX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Radni podczas sesji sejmiku

Dziewiąta sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 27 maja 2019 r. o godz. 11.00. Ślubowanie złoży nowy radny Aleksander Kozicki. Radni będą głosować m.in. dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, obszarów chronionych Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi oraz Jezior Człuchowskich, zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

 

Sesja odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego.

 

 

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie.:

  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
  • Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi
  • Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.