Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
IV Spotkanie PoFoS

IV Spotkanie PoFoS

Tym razem spotkanie kierowane było do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) oraz Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT).

Spotkanie dotyczyło ustaleń poczynionych na spotkaniach negocjacyjnych i roboczych Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych odnośnie Regionalnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

W spotkaniu omówiono:

  • Możliwości merytoryczne i finansowe realizacji Regionalnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia z wykorzystaniem Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych;
  • Zwiększenie potencjału zdrowotnego osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących Gdański Obszar Metropolitalny.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.