Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/51e859d6-685f-4b76-89f0-3914e79c89d7-2.jpg Inwestycja w zdrowie mieszkańców powiatu człuchowskiego. 4,4 mln zł unijnego dofinansowania dla szpitala powiatowego

Inwestycja w zdrowie mieszkańców powiatu człuchowskiego. 4,4 mln zł unijnego dofinansowania dla szpitala powiatowego

Fot. Aleksander Olszak

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie powstanie w pełni wyposażona, nowoczesna pracownia endoskopowa. Przebudowana zostanie również sala operacyjna.

 

Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie” z władzami powiatu człuchowskiego podpisał 30 kwietnia 2020 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym

Projekt, który będzie realizowany w Człuchowie ma na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. – Przeciwdziałanie skutkom takich chorób to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przez Zarządem Województwa Pomorskiego. Dlatego środki unijne w ramach RPO WP 2014-2020 zostały skoncentrowane w konkursach w ramach kryteriów wyboru projektów na rozwój infrastruktury diagnostycznej i leczenia schorzeń cywilizacyjnych – wyjaśnia Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Rozwojowych UMWP. – Inwestycja powiatu człuchowskiego jest ważna dla mieszkańców nie tylko powiatu ale i całego regionu – dodaje.

 


Podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie”. Nz. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Fot. Michał Szczupaczyński

 

Inwestycja w Człuchowie

Całkowita wartość projektu to ponad 5,1 mln zł. Z tego prawie 4,4 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie. Co zostanie zrobione? W Szpitalu Powiatowym wydzielona zostanie pracownia endoskopowa. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie, takie jak endoskopy i sprzęt do gastroskopii, kolonoskopii czy bronchoskopii. Dodatkowo zaplanowana została także przebudowa istniejącej w szpitalu Sali operacyjnej. Dzięki temu zostanie ona dostosowana do realizacji wybranych zabiegów onkologicznych. W efekcie prac mieszkańcy Człuchowa i powiatów ościennych będą mieli lepszy dostęp do diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w szczególności schorzeń onkologicznych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.