Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Inwestycja w ramach SPPW Wiadukt w Brachlewie

Inwestycja w ramach SPPW Wiadukt w Brachlewie

Widok z boku wiaduktu

Aneksem nr 6 z dnia 08.04.2015 r. do umowy nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/23 wprowadzono dodatkowe zadanie w ramach projektu KIK-23 o nazwie „Modernizacja wiaduktu wraz z dojazdami”.

Cel zadania dodatkowego: Poprawa bezpieczeństwa pasażerów linii kolejowej Malbork – Grudziądz i uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie dostępności peryferyjnych terenów nadwiślańskich do drogi krajowej nr 55.

W dniu 27.05.2015r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w km 2+7116 wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Brachlewo”

Całkowity koszt zadania : 1 170 321,38zł

Wysokość dofinansowania: 75%

W ramach zadania dodatkowego wykonano następujący zakres robót budowlanych:
wzmocnienie płyty nośnej, naprawa pęknięć konstrukcji poprzez iniekcję żywicami, naprawa ubytków betonu, wykonanie torkretu na ścianach przyczółków i skrzydełek, , wykonanie nowych wsporników chodnikowych, wykonanie izolacji i nawierzchni asfaltowej, ustawienie krawężników kamiennych na obiekcie, nawierzchnioizolacja na bazie żywic gr. ~ 5mm na chodnikach obiektu, barieroporęcze na wiadukcie, odrestaurowanie i montaż balustrad,  regulacja drogi w planie na odcinku od wiaduktu do połączenia z droga krajową nr 55, wzmocnienie nawierzchni, montaż bariery energochłonne, profilowanie i umocnienie poboczy, wycinka drzew i krzewów stanowiących zagrożenie dla ruchu drogowego i kolejowego.

Roboty budowlane zakończono 24.09.2015r.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 09.10.2015r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.