Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/65766c3f-9ad1-4a6e-80b8-0e3deeabfbbf-scaled.jpg Informacja dotycząca punktacji w konkursie z  Działania 7.2.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Informacja dotycząca punktacji w konkursie z Działania 7.2.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

W związku z trwającym naborem wniosków na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 publikujemy dane dotyczące: bezrobocia stanowiące podstawę przyznawania punktów w ramach kryterium o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia oraz długości dróg gminnych stanowiące podstawę przyznawania punktów w ramach kryterium o którym mowa w § 11 ust.2 pkt.11) lit.a) Rozporządzenia.  

 

  • Dane dotyczące bezrobocia (pdf.)  – pobierz

 

  • Dane dotyczące długości dróg gminnych (pdf.) – pobierz 
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.