Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

III posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

III posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Uczestnicy III spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

 

Dominującym tematem były zagadnienia aktywności zawodowej seniorów, doradztwa i szkoleń dla seniorów oraz badań dotyczących sytuacji osób starszych.

Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – przedstawiła sytuację Seniorów na pomorskim rynku pracy

Iwona Piotrowska Doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprezentowała Program wsparcia Seniorów realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Wyniki badań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w latach 2016 – 2017 zaprezentował Marcin Średziński z Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Raporty z badań i publikacji dotyczących osób starszych:

2009_Diagnoza sytuacji osób starszych w Gminie Trąbki Wielkie
2010_Instytucje wobec potrzeb osób starszych
2012_POLSENIOR
2012_Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce
2013_Aktywność społeczna gdańskich seniorów
2014_Aktywnosc społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków
2014_Sopocka starość potrzeby i aktywności starszych mieszkańców Sopotu
2015_Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich gmin
2016_Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 r. Uwarunkowania i skutki
2016_Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty
2016_Uniwersytety trzeciego wieku w roku akademickim 2014_2015
2017_Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych
2017_Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016