Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
III Sesja Sejmiku – transmisja na żywo

III Sesja Sejmiku – transmisja na żywo

III Sesja Sejmiku - transmisja na żywo

III sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 20 grudnia 2018 roku

 

16.47 – Zakończenie obrad. Następna sesja odbędzie się 28 stycznia 2019 roku.

16.43 – Wolne wnioski.

16.38 – Interpelacje i zapytania.

16.36 – Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego.

16.34 – Głosowanie

16.32 – Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów Województwa Pomorskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

16.30 – Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego.

16.29 – Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Pomorskiego.

16.26 – Głosowanie

16.25 – Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2018 rok.

16.23 – Przedstawienie projektu uchwały ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

16.22 – Głosowanie

15.50 – Pozbawienie kategorii drogi wojewódzkiej odcinków byłych dróg krajowych położonych na terenie powiatów gdańskiego i nowodworskiego, przebiegających w ciągu byłej drogi krajowej nr 7 i byłej drogi krajowej nr 55 – projekt uchwały przedstawia Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

15.45 – Wyrażenie zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałami w gruncie i częściach wspólnych w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 323/1 w Gdańsku przy ul. Olszyńskiej 41a, obręb 0113, stanowiących własność Województwa Pomorskiego.

15.42 – Stanowisko dotyczące zmiany lokalizacji siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz centralizacji sektora kosmicznego w Polsce – projekt uchwały przedstawił Jerzy Kozdroń – inicjator projektu uchwały, przewodniczący Klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

14.43 – Przewodniczący sejmiku Jan Kleinszmidt ogłosił półgodzinną przerwę w obradach.

14.41 – Radni podjęli uchwałę ws. uchwalenia budżetu na rok 2019. Głosowało 32 radnych: 19 radnych było za, 12 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

14.39 – Radny Karol Guzikiewicz (PiS) zapowiada, że złoży interpelację ws. bezpłatnych biletów w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dla kombatantów i uczestników opozycji antykomunistycznej.

14.09 – Marszałek Mieczysław Struk zabiera głos w dyskusji nad budżetem na rok 2019 i odpiera zarzuty radnych PiS.

14.04 – Przewodniczący Jerzy Barzowski (PiS) zarzuca marszałkowi działania, które nie idą w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego.

13.59 – Radny Sebastian Irzykowski (PiS) odniósł się do kwestii finansowania pomorskiej służby zdrowia.

13.50 – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Leszek Bonna (PO) odpowiada na zarzuty radnych z klubu PiS.

13.48 – Radny Kazimierz Klawiter (PiS) apeluje o rozwiązanie problemów komunikacyjnych w północnej części województwa pomorskiego.

13.44 – Radna Anna Gwiazda (PiS) apeluje o przekazanie większego dofinansowania na ratowanie obiektów zabytkowych na Pomorzu. Zarzuca władzom samorządu województwa rozrost instytucji samorządowych, w tym Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

13.39 – Radny Piotr Zwara (PiS) zwraca uwagę na finansowanie pomorskich szpitali.

13.35 – Przewodniczący Jerzy Barzowski (PiS) apeluje o zwiększenie środków z budżetu na dofinansowanie dróg wojewódzkich oraz samorządowych instytucji kultury.

13.32 – Głos w dyskusji nad projektem uchwały ws. uchwalenia budżetu na rok 2019 zabrał przewodniczący klubu radnych PiS Jerzy Barzowski.

13.28 – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Leszek Bonna (PO) przedstawia opinię komisji dot. projektu uchwały ws. uchwalenia budżetu na rok 2019. Opinia jest pozytywna.

13.26 – Skarbnik Województwa Pomorskiego Henryk Halmann przedstawia projekt uchwały ws. uchwalenia budżetu na rok 2019.

13.25 – Radni podjęli uchwałę ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2019. Głosowało 32 radnych: 19 radnych było za, 13 – przeciw.

13.20 – Głos w dyskusji nad projektem uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej zabrał przewodniczący klubu radnych PiS Jerzy Barzowski.

13.19 – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Leszek Bonna (PO) przedstawia opinię komisji dot. projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej. Opinia jest pozytywna.

13.15 – Skarbnik województwa pomorskiego Henryk Halmann przedstawia projekt uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2019.

13.14 – Radni przyjęli protokół z I sesji.

13.13 – Radni zatwierdzili porządek obrad.

13.09 – Marszałek Mieczysław Struk w imieniu całego samorządu województwa pomorskiego podziękował harcerzom za przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

13.08 – Minutą ciszy radni województwa pomorskiego uczcili pamięć zmarłej posłanki na Sejm RP Jolanty Szczypińskiej (PiS).

13.07 – Rozpoczęła się III sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.