Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
II nabór wniosków – Program Dialog Społeczny – Godna Praca

II nabór wniosków – Program Dialog Społeczny – Godna Praca

EEA_logo

 

Operatorem Programu Dialog Społeczny – Godna Praca jest Innovation Norway. W ramach naboru można składać wnioski projektowe w temacie Ułatwienie dostępu do zatrudnienia (Outcome 3). Celem jest poprawa współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi partnerów i organów publicznych w zakresie wyzwań związanych z rynkiem pracy poprzez wspieranie działań ułatwiających dostęp do zatrudnienia, w tym dla ludzi młodych i grup w niekorzystnej sytuacji, takich jak kobiety, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Działania te mogą przybrać formę środków aktywnej polityki rynku pracy, uczenie się przez całe życie i działania związane z wyzwaniami na rynku pracy (dzielenie się doświadczeniami i podnoszenie świadomości).

Wnioski mogą być składane przez:

  • partnerów społecznych (organizacje pracodawców, związki zawodowe),
  • władze publiczne oraz instytucje (w tym organizacje pozarządowe) posiadające w celach statutowych kwestie związane z godną pracą oraz współpracą trójstronną lub promujące te zagadnienia.

Więcej informacji o naborze dostępnych jest na stronie Programu.

W ramach programu można również uzyskać wsparcie na utworzenie partnerstwa (travel grants) – więcej informacji tutaj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.