Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
I Spotkanie PoFoS

I Spotkanie PoFoS

Gospodarzem spotkania była Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pani Hanna Zych- Cisoń.

Jako przedstawiciel Samorządu Województwa Pomorskiego zdaję sobie sprawę z ogromnego znaczenia profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców naszego regionu – mówiła Wicemarszałek otwierając spotkanie – W dobie wzrostu nakładów na medycynę naprawczą, profilaktyka jest jedynym środkiem umożliwiającym utrzymanie zdrowia mieszkańców na wysokim poziomie przy relatywnie niskim finansowaniu. Stąd też idea połączenia sił w tym zakresie,  mimo nie do końca docenianej przez decydentów roli prewencji.

Tematami wiodącymi były:

  • Rola pomorskiej profilaktyki i promocji zdrowia w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020;
  • Aktualna sytuacja profilaktyki i promocji zdrowia w regionie;
  • Rola Departamentu Zdrowia UMWP w tworzeniu i integrowaniu polityki zdrowotnej;
  • Inicjatywa powołania PoFoS;

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego na poziomie gmin i powiatów oraz reprezentant Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych.

Samorządowcy poparli ideę stworzenia PoFoS, upatrując w nim możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami i zawiązywania lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.