Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
I posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego

I posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego

PL_RU_logo

 

Spotkanie poprzedzone było wizytą studyjną, która odbyła się 25 lutego w Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie. Jest to miejsce realizacji jednego z dwunastu projektów regularnych, zatwierdzonych w ramach Celu Tematycznego „Dziedzictwo”. W projekcie pt. „2 statki – wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”, uczestniczą dwa podmioty z Rosji –  Muzeum Światowego Oceanu i Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz jeden partner z Polski – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Uczestnicy wizyty studyjnej wysłuchali prezentacji oraz zwiedzili statek Vityaz, na którym wykonano prace remontowe w ramach projektu.

Następnego dnia członkowie Wspólnego Komitetu Programującego spotkali się wspólnie w ramach prac nad nową edycją Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. Spotkanie zaczęło się od zatwierdzenia regulaminu pracy Komitetu. Następnie omówiono ankietę, która była przeprowadzona wśród interesariuszy Programu, w celu uzyskania ich opinii na temat nowej edycji Programu. W ankiecie wzięło udział ponad 200 osób. Podczas spotkania omówiono również przyszłe kierunki działań w ramach przygotowywania nowej edycji Programu.

Galeria zdjęć

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.