Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/7dee86a8-ca7e-44e3-bb2a-068dad3aacc8-2.jpg Horyzont Europa – zarys przyszłego Programu Ramowego (2021-2027)

Horyzont Europa – zarys przyszłego Programu Ramowego (2021-2027)

Komisja Europejska zaproponowała, by przeznaczyć na Horyzont Europa z budżetu UE 100 miliardów euro. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły na wiosnę 2019 r. wstępne porozumienie w sprawie założeń i finansowania Horyzontu Europa.

Po osiągnięciu porozumienia politycznego Komisja rozpoczęła proces planowania strategicznego, który identyfikuje między innymi:

  • kluczowe obszary wsparcia badań i innowacji oraz ich ukierunkowany wpływ
  • partnerstwa europejskie
  • misje
  • obszary współpracy międzynarodowej.

Wynik tego procesu zostanie określony w Planie strategicznym programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont Europa (2021–2024).

Tutaj do obejrzenia krótki film o przyszłym Programie Horyzont Europa:

Misje w Horyzoncie Europa

Przyszły program w zakresie badań naukowych i innowacji będzie opierał się na misjach, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. W tym celu Komisja utworzyła 5 misji dla kluczowych wyzwań, takich jak: nowotwory, zmiany klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność. Eksperci zatrudnieni w misjach będą kształtować, wdrażać i monitorować podejście zorientowane na misję.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.