Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/477aed20-8ce3-4a49-893e-76eef1725d3e.jpg Historycznie niskie bezrobocie na Pomorzu. Tylko pięciu mieszkańców na 100 nie ma pracy [RAPORT]

Historycznie niskie bezrobocie na Pomorzu. Tylko pięciu mieszkańców na 100 nie ma pracy [RAPORT]

Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego w V kadencji

Podczas ostatniej w V kadencji sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 15 października 2018 r. marszałek Mieczysław Struk przedstawił ocenę sytuacji na pomorskim rynku pracy. Omówił też realizację zadań samorządu w zakresie polityki rynku pracy.

 

Według raportu przez ostatnie 4 lata bezrobocie spadło 2,5-krotnie, a wskaźnik zatrudnienia osiągnął rekordowo wysoką wartość. Pracuje 72,7 proc. Pomorzan w wieku produkcyjnym. Wyprzedzamy nie tylko średnią Polski (70,9 proc.), ale także średnią Unii Europejskiej (72,1 proc.). – Dobra sytuacja na pomorskim rynku pracy jest odbiciem dobrej kondycji regionalnej gospodarki oraz działań samorządu w tym zakresie – mówił marszałek Struk. – Dzięki temu zmieniają się także warunki życia i pracy Pomorzan.

 

Zasługa rządu czy samorządu?

Trwała tendencja spadku bezrobocia utrzymuje się od 5 lat. Od czerwca 2013 r. jego poziom na Pomorzu spadł z 13,2 proc. do 4,8 proc., jednak tempo zmian było szybsze niż w pięciu najsilniejszych ekonomicznie regionach (mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim i dolnośląskim). Marszałek Struk podkreślał, że jest to m.in. efekt działań samorządu województwa pomorskiego, który wspiera rynek pracy, przedsiębiorców i bezrobotnych, a także prowadzi szereg działań rozwijających gospodarkę Pomorza.

Z oceną sytuacji nie zgodził się radny PiS Jerzy Barzowski. Jego zdaniem dobre efekty mogą być również związane z dobrą polityką działania polskiego rządu.– Po zmianie rządów w Warszawie widać zmianę na rynku pracy, dlatego uważam, że na rynek pracy wpłynęły też decyzje rządu – powiedział Barzowski. Na tę wypowiedź zareagował radny PO Jacek Bendykowski. Podkreślił, że działania rządu wpływają na rynek pracy w całym kraju, ale to w Pomorskiem dzieje się najlepiej w Polsce i efekty pracy samorządu są najlepsze. Jego zdaniem to argument za tym, że sukces na rynku pracy to efekt działań samorząd województwa pomorskiego. Rolę SWP podkreślił też wicemarszałek Paweł Orłowski. – Procesy na rynku pracy nie dzieją się z miesiąca na miesiąc – mówił. – Wyniki, o których mówił marszałek Struk, są rezultatem konsekwentnej polityki samorządu pomorskiego, która sięga daleko dalej niż praca obecnego rządu. Uważam nawet, że brakuje wielu rozwiązań systemowych na szczeblu centralnym – podkreślał Orłowski.

Uchwała w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez samorząd województwa pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy została przyjęta jednogłośnie przez radnych sejmiku.

 

Praca dla każdego

Najniższe bezrobocie, na poziomie 2,7 proc., jest w Trójmieście. Więcej osób bez pracy jest w powiecie malborskim i nowodworskim. Stopa bezrobocia dla tych regionów wynosi ponad 11 proc. Jednak powiaty, które od lat cechuje relatywnie wysoka stopa bezrobocia, notują jednocześnie najwyższą dynamikę jego spadku (od 12,7 do 18,7 proc.).

 

 

Przez ostatnie cztery lata w powiatowych urzędach pracy ukazało się w 450 tys. ofert zatrudnienia. Od początku tego roku co miesiąc pojawia się ich około 10 tys. W niektórych powiatach liczba wolnych stanowisk wzrosła nawet o 300 proc. Szczególnie w powiecie wejherowskim, gdyńskim i tczewskim. Szacuje się także, że tylko około ¼ ofert przechodzi przez urzędy, a reszta pojawia się np. w Internecie czy prasie. W województwie można mówić już o rynku pracownika, a nie pracodawcy.

 

 

Pensje wyższe o 900 zł

Pracownicy już nie obawiają się tak bardzo utraty miejsca pracy, są bardziej zmotywowani do zmiany zatrudnienia i oczekują, że ich wynagrodzenie będzie rosło. W regionie północnym, obejmującym nasze województwo, jedynie 1 na 10 pracowników wyraża niepokój związany z zachowaniem zatrudnienia i jest to najniższy odsetek spośród wszystkich regionów w kraju.

Wzrost liczby nowych miejsc pracy w regionie wiąże się z poprawą warunków zatrudnienia Pomorzan, co ilustruje wskaźnik dotyczący wysokości wynagrodzeń. Województwo utrzymuje pozycję jednego z liderów pod względem wzrostu wynagrodzeń (po województwie mazowieckim i dolnośląskim), które w sektorze przedsiębiorstw wynosi obecnie ponad 4800 zł brutto. W tym samym okresie 2014 r. wynosiło ono około 3900 zł brutto, a więc w ciągu ostatnich czterech lat zanotowano wzrost o około 900 zł brutto.

 

1200 firm na 100 tys. mieszkańców

Województwo pomorskie jest wiceliderem, jeśli chodzi o wskaźnik wzrostu przedsiębiorczości. Zajmuje drugie miejsce (po województwie mazowieckim). W Pomorskiem działa już prawie 300 tys. firm. – Wyższą niż przeciętna w Polsce aktywność przedsiębiorczą Pomorzan potwierdza także rosnący wskaźnik podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. ludności – mówił Mieczysław Struk. – Lokuje on nasz region w czołówce w kraju. W 2017 r. osiągnęliśmy czwartą pozycję z wartością 1200 przedsiębiorstw – wyliczał marszałek.

W pierwszym półroczu bieżącego roku powstało ponad 15 tys. nowych firm, czyli aż 1,5-krotnie więcej niż zakończyło swoją działalność. Jeszcze cztery lata wcześniej ta relacja była znacząco mniejsza. Świadczy to o systematycznie poprawiających się w regionie warunkach dla rozwoju przedsiębiorczości.

 

 

Statystyczne podium

Od kilku lat województwo pomorskie znajduje się w grupie najbardziej innowacyjnych województw. Według rankingu „Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów” pozycja regionu w zakresie innowacyjności wzrosła do trzeciego miejsca w kraju, po województwie mazowieckim i małopolskim. Awans Pomorskiego to przede wszystkim efekt rosnących nakładów na cele badawczo-rozwojowe oraz zwiększenia liczby pracowników zajmujących się badaniami.

Pomorskie jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów nie tylko w Polsce, ale i w Europie, co potwierdza 4. pozycja województwa w rankingu najefektywniejszych, najlepiej radzących sobie regionów w Europie. Zdecydowały o tym przede wszystkim dobre wyniki województwa pomorskiego, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy i wzrost wynagrodzeń na przestrzeni pięciu lat. Trójmiasto zostało jednocześnie uznane za najbardziej dynamicznie rozwijające się w Polsce, szczególnie w sektorze usług biznesowych (wg raportu za rok 2017 Milken Institute).

 

Są wyzwania

W rejestrach urzędów pracy pozostają osoby trudne do zaktywizowania, których kwalifikacje i kompetencje najczęściej nie odpowiadają potrzebom rynku pracy. Wśród tych osób są przede wszystkim kobiety (jest ich ponad 63 proc.). Ponadto w rejestrach figurują osoby długotrwale bezrobotne (ponad 45 proc.), osoby bez kwalifikacji zawodowych (ponad 31 proc.) oraz powyżej 50 roku życia (około 25 proc.). W ostatnich czterech latach najwyższy wzrost osób bezrobotnych dotyczył kobiet, w tym tych, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka. – Samorząd województwa pomorskiego wspiera osoby, które pozostają bez pracy – podkreślał Mieczysław Struk. – Realizujemy specjalne programy, dzięki którym pracownicy mogą zdobywać nowe kwalifikacje i poszerzać kompetencje. Ułatwiamy zakładanie firm, oferujemy tanie pożyczki oraz wspieramy współpracę nauki i biznesu oraz kształcenie zawodowe. Od lat zwiększamy liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach, by kobiety miały możliwość podjęcia pracy po urodzeniu dziecka – wymieniał Struk.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.