Wsparcie dla biznesu

Przedsiębiorcy z Pomorza mogą liczyć na szeroki wachlarz ofert wsparcia rozwoju ich biznesu ze strony samorządu województwa pomorskiego. Na Pomorzu prężnie działają instytucje otoczenia biznesu oferujące zarówno początkującym, jak i wieloletnim przedsiębiorcom profesjonalne wsparcie w postaci doradztwa, atrakcyjnych pożyczek, dotacji i dofinansowania projektów.

Spółki samorządu województwa pomorskiego oraz partnerzy oferujące pomoc przedsiębiorcom z Pomorza to przede wszystkim:

Agencja Rozwoju Pomorza

Misją Agencji jest działanie na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza poprzez wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości i lokalnych samorządów, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu regionalnym.

Do zadań agencji należy obsługa Funduszy Europejskich dla małych i średnich firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocja gospodarcza regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych. ARP zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe, świadczy usługi doradcze i szkoleniowe. Pomaga lokalnym firmom otwierać się na rynki zagraniczne, między innymi poprzez dofinansowanie udziału w targach oraz innych wydarzeniach, organizację stoisk regionalnych, misji gospodarczych czy szkolenia.

Agencja zajmuje się też popularyzacją nowoczesnej przedsiębiorczości, aktualnych trendów w ekonomii oraz postaw ekologicznych.

Agencja Rozwoju Pomorza prowadzi projekt Invest in Pomerania. Ta inicjatywa istnieje od 2010 r. i  została powołana aby wspierać inwestycje zewnętrzne w regionie. Łącznie sukcesem udało się zakończyć 100 takich inwestycji, dzięki którym powstało ponad 15 tys. miejsc pracy w całym województwie pomorskim. Wśród inwestorów są zarówno wielkie globalne korporacje, takie jak np. Intel czy Bayer, jak i mniejsze, choć również światowe firmy, takie jak Lacroix  i Flex.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy

PFR jest spółką z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, której priorytetem jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć mających na celu rozwój województwa pomorskiego poprzez ułatwianie dostępu do pożyczek m.in. na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wspieranie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości, w tym również w dziedzinie ekonomii społecznej. Oferowane przez fundusz pożyczki finansowane są ze środków samorządowych, budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

Od początku swojej działalności PFR udzielił pomorskim przedsiębiorcom ponad 6 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 336 mln zł.

Pomorski Fundusz Rozwoju

Pośrednicy PFR w swojej ofercie posiadają różne produkty finansowe. Są to między innymi: Pożyczka na Zatrudnienie, Pożyczka Nieruchomość dla Biznesu czy Pożyczka Eksportowa. Z oferty mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Pomorza. Dostępne jest również Poręczenie z Reporęczeniem PFR, adresowane do firm, które szukają zabezpieczenia kredytów. Fundusz oferuje również Pożyczkę Miejską, którą można przeznaczyć na realizację projektów miejskich.