Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/0c161309-2295-4463-97c9-5e29d2d88d94.jpg Gdański Uniwersytet Medyczny liderem rankingu. Jest najlepszą szkołą medyczną w Polsce i siódmą uczelnią w kraju

Gdański Uniwersytet Medyczny liderem rankingu. Jest najlepszą szkołą medyczną w Polsce i siódmą uczelnią w kraju

Budynek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

W najnowszym rankingu uczelni akademickich 2018 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy GUMed, ex aequo z Collegium Medicum UJ, zajął pierwsze miejsce wśród polskich uczelni medycznych.

 

GUMed poprawił też swoją pozycję wśród uczelni akademickich w kraju, plasując się na siódmym miejscu. W ubiegłym roku był ósmy. W podziale na kierunki nauczania GUMed zajmuje trzecie miejsce na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, a czwarte na farmacji i lekarsko-dentystycznym.

 

To wspólny sukces

– Niezmiernie cieszy tak wysoka pozycja naszej uczelni w rankingu – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Pamiętajmy jednak, że to sukces całej społeczności akademickiej, bo to ludzie są największą wartością Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich fachowa wiedza, bogate doświadczenie, umiejętności i motywacja to najcenniejszy kapitał, jaki mamy. Nasi pracownicy, studenci, doktoranci, naukowcy i nauczyciele akademiccy odnoszą liczne sukcesy na rozmaitych polach – naukowych, wdrożeniowych, dydaktycznych i organizacyjnych, budując w kraju i poza jego granicami silną pozycję Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – tłumaczy Gruchała.

 

Często cytowane publikacje

Również dobrze GUMed wypadł w zestawieniu ocenianych kryteriów. Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się na drugim miejscu pod względem publikacji i efektywności naukowej, liczonej m.in. liczbą cytowań. Potwierdzeniem tej wysokiej pozycji w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej jest przyznana w 2017 r. nagroda Elsevier Research Impact Leaders Award. Uczelnia została liderem publikacji w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych. Oznacza to, że publikacje pracowników GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach naukowych.

– GUMed jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie – dodaje rektor Gruchała. – Wysoka pozycja GUMed w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej (mierzona liczbą cytowań i publikacji), skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukowo-badawczą oraz znacząca pozycja kadry w środowisku naukowym w Polsce i na świecie to kryteria stanowiące o sukcesie stale rozwijającej się działalności naukowo-badawczej uczelni – wylicza Gruchała.

Od wielu lat Gdański Uniwersytet Medyczny konsekwentnie realizuje strategię rozwoju uczelni w zakresie działalności naukowej i innowacyjnej. Głównym sukcesem i potwierdzeniem wiodącej roli GUMed w zakresie działalności naukowo-badawczej jest wysoka pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych wydziałów w zewnętrznej ocenie parametrycznej. GUMed może pochwalić się prestiżową kategorią A+ Wydziału Farmaceutycznego z OML i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz wysoką kategorią A pozostałych wydziałów – Wydziału Lekarskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT.

 

Pomorskie uczelnie w rankingu

GUMed jest najwyżej ocenioną uczelnią wyższą na Pomorzu. Politechnika Gdańska znalazła się na dziewiątej, a Uniwersytet Gdański na 24. pozycji. W rankingu według kategorii uczelni są też inne placówki. Wśród wyższych szkół pedagogicznych pierwszą lokatę zajęła Akademia Pomorska w Słupsku ex aequo z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie. Natomiast w kategorii wyższych uczelni sportowych Akademia Wychowania i Sportu w Gdańsku też znalazła się na pierwszym miejscu ex aequo z Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.