Urząd
Fundusze Europejskie dla Pomorza. Trwa specjalna konferencja

Fundusze Europejskie dla Pomorza. Trwa specjalna konferencja

Fot. UMWP
15.08.2021
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
15.08.2021

W ramach konsultacji nowego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w piątek, 10 września 2021 r. odbędzie się specjalna konferencja. Będą w niej uczestniczyć między innymi: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz liczni samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Początek konferencji o godz. 10.00.

Mieszkańcy regionu mogą śledzić wydarzenie – konferencja będzie transmitowana on-line na kanale YouTube.

Nowa perspektywa finansowa

Projekt programu FEP 2021-2027 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 3 sierpnia 2021 r. Nowy program będzie następcą regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Wsparcie unijne w nowej perspektywie skupi się przede wszystkim na sferze gospodarczej, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji, rynku pracy i włączeniu społecznym.

Wśród wyzwań stojących przed województwem pomorskim w nowej perspektywie wymienia się m.in. wzmacnianie innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych w administracji publicznej i biznesie, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego, a także dalszy rozwój połączeń drogowych i kolejowych. Duży nacisk zostanie położony na dążenie do neutralności klimatycznej oraz przekształcenie naszego regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Natomiast w sferze społecznej zakres planowanych działań skupi się na zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości edukacji, poprawie warunków rozwoju zawodowego pracujących i poszukujących pracy mieszkańców Pomorza oraz wsparciu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Budżet środków unijnych w programie wyniesie 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie 420 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zobacz:  Program konferencji FEP21-27

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.