Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Forum Rozwoju Lokalnego w ramach Programu Rozwój lokalny

Forum Rozwoju Lokalnego w ramach Programu Rozwój lokalny

EEA_logo

 

Było to pierwsze z cyklu planowanych w tym roku otwartych spotkań w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Cykl nosi nazwę “Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Jest on poświęcony interdyscyplinarnemu omówieniu wewnętrznych czynników rozwoju małych i średnich miast i analizie uwarunkowań ich działania i uruchamiania, a także przedstawieniu przykładów realizacji takiego podejścia w miastach.

Retransmisję z seminarium oraz prezentacje prelegentów można znaleźć na stronie Związku Miast Polskich

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.