Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2020

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2020.

 

Celem konkursu jest upowszechnianie sportu poprzez wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń i konferencji o zasięgu ponadlokalnym w tym międzynarodowym w tym również poprzez zakup sprzętu sportowego.

Dotacja na wsparcie organizacji danej imprezy sportowej nie może przekroczyć 10 000 zł.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Paweł Jęcek, tel. 58 32 68 883, p.jecek@pomorskie.eu.  

view szablon artykułu