Informacja o wpłynięciu oferty na realizację wsparcia punktów konsultacyjno-diagnostycznych anonimowego testowania na infekcje przenoszone drogą

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o wpłynięciu oferty złożonej przez Fundację Pomorski Dom Nadziei na realizację w roku 2019 zadania publicznego „Wsparcie punktów konsultacyjno-diagnostycznych anonimowego testowania na infekcje przenoszone drogą płciową".

 

Zgodnie z art. 19a  ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 17 października 2019 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Kontakt: Justyna Narloch, e-mail: j.narloch@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 458

 

Zobacz:

 

view szablon artykułu