Bursztynowy Mieczyk 2019. Specjalne wyróżnienia dla organizacji pozarządowych już po raz 25. Kto dostanie nagrodę?

Pamiątkowa statuetka nagrody Bursztynowy Mieczyk, którą otrzymali laureaci w 2017 roku. Fot. mat. prasowe.
Pamiątkowa statuetka nagrody Bursztynowy Mieczyk, którą otrzymali laureaci w 2017 roku. Fot. mat. prasowe.

Nagroda Bursztynowy Mieczyk im. Macieja Płażyńskiego to wyróżnienie dla organizacji pozarządowych za działalność społeczną, ekologiczną, edukacyjną i kulturalną. W sobotę, 7 grudnia podczas XXV gali konkursu w Europejskim Centrum Solidarności poznamy tegorocznych laureatów.

 

W tym roku wpłynęło 57 wniosków organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz fundacji z województwa pomorskiego. W ciągu 25 lat wyróżnienia otrzymało ponad 200 organizacji obywatelskich z całego województwa pomorskiego, a laureatami nagrody głównej zostało prawie 100. Wśród nich są m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (1995), Caritas Archidiecezji Gdańskiej (1996), Stowarzyszenie Proekologiczne Słupia (2004), Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio (2009), Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (2014) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej Junona (2018).

 

Kto i jak ocenia?

Nagroda Bursztynowego Mieczyka to największe święto organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Wręczana jest przez międzysektorową i działającą w partnerstwie kapitułę, w składzie której zasiadają przedstawiciele: Samorządu Województwa Pomorskiego, wojewody pomorskiego, organizacji pozarządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Europejskiego Centrum Solidarności i Fundacji RC. Co roku do oceny zgłaszanych wniosków zapraszany jest także laureat nagrody z roku poprzedniego.

Ideą konkursu jest promocja najlepszych praktyk działania organizacji pozarządowych, głównie w obszarach polityki społecznej i ochrony środowiska. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w kategoriach takich jak: pomoc społeczna, kultura i edukacja, współpraca międzynarodowa, społeczeństwo obywatelskie oraz ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.

Kapituła konkursu zwraca uwagę na pomysłowość i innowacyjność, budowanie społeczności lokalnej, współpracę z wolontariuszami, społecznością lokalną oraz z innymi partnerami. Oceniana jest również działalność na rzecz ochrony środowiska.

Czyt. więcej: Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

 

Święto wolontariatu w ECS

Wręczanie nagród to także okazja do świętowania idei wolontariatu i pomagania innym. Galę poprzedzają warsztaty oraz zwiedzanie wystawy stałej ECS z przewodnikami. Będą też dwa spotkania i dyskusje z gośćmi specjalnymi: Wojciechem Kaczmarczykiem, dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego oraz dr. hab. Adamem Bodnarem, rzecznikiem praw obywatelskich.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka, której idea i koncepcja realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, przyznawana jest od 1994 roku. Od początku zyskała uznanie i wsparcie ówczesnego wojewody gdańskiego Macieja Płażyńskiego i dlatego m.in. nosi jego imię. Bursztynowy Mieczyk to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju i nadal stanowi unikatowy przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym.

Od 1999 roku inicjatywę wspiera również marszałek województwa pomorskiego, który wspólnie z wojewodą pomorskim promuje i współfinansuje to przedsięwzięcie. Od 2004 roku do grona stałych organizatorów dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, fundując nagrodę dla organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Od kilku lat organizacyjnie i finansowo przedsięwzięcie wspiera Europejskie Centrum Solidarności.

view szablon artykułu