Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja ekologiczna z unijnym wsparciem. Zmiany czekają m.in. Akwarium Gdyńskie

Edukacja ekologiczna z unijnym wsparciem. Zmiany czekają m.in. Akwarium Gdyńskie

Mat. prasowy: Akwarium Gdyńskie / Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Kolejne projekty dotyczące edukacji ekologicznej uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych. Pierwszy to rozbudowa Akwarium Gdyńskiego, w którym powstanie 13 nowych zbiorników ekspozycyjnych. Drugi obejmuje kampanię edukacyjną mieszkańców pomorskich wsi.

 

Umowy o dofinansowanie projektów edukacji ekologicznej podpisali 15 lipca 2019 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

 

Największa inwestycja w historii Akwarium

W Akwarium Gdyńskim planowane jest stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni edukacyjnej, w której odwiedzający będą mogli poznać tajemniczy świat morskich zwierząt i roślin.

W ramach projektu powstanie 13 nowych zbiorników. – Pomieszczą one łącznie 450 tysięcy litrów wody. Najmniejszy będzie miał około 2 tysięcy, a największy ponad 120 tysięcy litrów. Znajdą się w nich nie tylko zwierzęta z południowej części Bałtyku, ale także z rejonu cieśnin oraz Morza Północnego – mówi Artur Krzyżak, kierownik Akwarium Gdyńskiego

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jego wartość to 16,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 8,9 mln zł. – Do tej pory nie mieliśmy takiej dużej inwestycji. Jest to w zasadzie równowartość naszych wydatków inwestycyjnych z ostatnich 10 lat – dodaje Artur Krzyżak.

Zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 r. Powierzchnia ekspozycyjna zostanie zlokalizowana w przyziemiu akwarium i obejmie 900 mkw. Szacuje się, że dzięki temu liczba osób odwiedzających Akwarium Gdyńskie zwiększy się do 500 tys. osób w ciągu roku.

 

Ekologia na pomorskiej wsi

Drugi projekt obejmuje program aktywnej edukacji ekologicznej skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich w województwie pomorskim, w szczególności rolników, uczniów szkół rolniczych oraz pracowników samorządowych. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń, wydawanie publikacji, a nawet stworzenie portalu i aplikacji mobilnej.

Wartość tego projektu wynosi 1,3 mln zł, z czego ponad 885 tys. zł to wsparcie ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Projekt zostanie zrealizowany do końca marca 2022 r., natomiast odbiorcami kampanii edukacyjnej będzie 50 tys. osób.