Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Wczoraj część matematyczno-przyrodnicza, dziś języki obce. Ostatni dzień egzaminów gimnazjalnych. Trzymamy kciuki!

Wczoraj część matematyczno-przyrodnicza, dziś języki obce. Ostatni dzień egzaminów gimnazjalnych. Trzymamy kciuki!

Egzamin gimnazjalny w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku

Przez trzy dni, od 18 do 20 kwietnia 2018 r., uczniowie będą pisać testy. Wyniki zostaną ogłoszone 16 czerwca 2018 r.

 

W województwie pomorskim w 419 szkołach, 22 497 uczniów zostało zgłoszonych do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin z części humanistycznej zdają 18 kwietnia 2018 r., z matematyczno-przyrodniczej – 19 kwietnia , a z wybranego przez siebie języka obcego – 20 kwietnia.

 

Kolejne dni egzaminu gimnazjalnego

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części. W każdej części wyróżnia się dwa zakresy albo dwa poziomy:

 • w części pierwszej  ̶  humanistycznej
  − egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
  − egzamin z zakresu języka polskiego
 • w części drugiej  ̶  matematyczno-przyrodniczej:
  − egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia),
  − egzamin z zakresu matematyki, 
 • w części trzeciej  ̶  z języka obcego nowożytnego:
  − egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
  − egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.

Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut, egzamin z zakresu języka polskiego ‎i matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎ Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą.

 


Egzamin gimnazjalny w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Fot. Monika Berg

 

Dodatkowy termin egzaminu 

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych (udokumentowanych stosownym zwolnieniem-zaświadczeniem) nie może wziąć udziału w egzaminach gimnazjalnych w głównym terminie, może podejść do egzaminów w terminie dodatkowym. Absolwenci muszą uzyskać zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na zdawanie testu w terminie dodatkowym. W tym roku wyznaczono 4 czerwca 2018 r. na część humanistyczną, 5 czerwca 2018 r. na część matematyczno-przyrodniczą i 6 czerwca 2018 r. na język obcy.

 

Dlaczego egzamin jest tak ważny?

W wyniku reformy edukacji, egzamin gimnazjalny zastąpi egzamin ósmoklasisty. Zanim to jednak nastąpi, ze szkołą podstawową w starym systemie będą żegnali się uczniowie obecnych oddziałów gimnazjalnych. Młodzieży powinno zależeć na dobrych wynikach z egzaminu, by dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Może się bowiem zdarzyć, że szkoły podczas rekrutacji zawyżą progi punktowe, ograniczając liczbę miejsc. Od kilku lat punktacja decydująca o przyjęciu do danej szkoły średniej jest coraz wyższa. Bardzo ważnym kryterium decydujących o przyjęciu są oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów, lecz wzrosła również ważność wyników testu gimnazjalnego.

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.