Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Dzień Informacyjny Urbact w Gdańsku

Dzień Informacyjny Urbact w Gdańsku

Nabór projektów do nowego rodzaju sieci skierowany jest do europejskich miast chcących skorzystać z doświadczeń miast europejskich, które otrzymały w tym roku tytuł Dobrych Praktyk URBACT. Udział w Sieciach Transferu ma na celu dostarczyć miejskim władzom samorządowym gotowych rozwiązań dla różnorodnych wyzwań i problemów miejskich, możliwych do zastosowania w każdym mieście europejskim, w szczególności w kontekście zintegrowanego podejścia, szerokiej partycypacji oraz możliwości efektywnego mierzenia efektów. Spotkanie przeznaczone było dla miast lub ich dzielnic, metropolii oraz agencji rozwoju.

Dzień Informacyjny Urbact odbył się 17 listopada 2017 roku w godzinach 10:00-14:15, w sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27).

Agenda spotkania

Prezentacje do pobrania:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.