Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/10/122076254_4023266767700362_8287830959982436908_o.jpg Klub Aktywnego Mieszkańca i rewitalizacja dzielnicy. Wielkie zmiany w Nowym Porcie

Klub Aktywnego Mieszkańca i rewitalizacja dzielnicy. Wielkie zmiany w Nowym Porcie

Fot. facebook.com/piotr.grzelak
20.10.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
20.10.2020

Gdańska dzielnica Nowy Port już wkrótce zmieni się nie do poznania. Zagospodarowany zostanie m.in. Szaniec Zachodni. A już teraz, w wyremontowanym budynku przy ul. Floriańskiej działa klub mieszkańców. Unijne dofinansowanie wyniosło prawie 20 mln zł.

 

Nowy Port zamieszkuje ponad 10 tys. mieszkańców.

 

Klub Aktywnego Mieszkańca

Jednym z ważnych miejsc na mapie Nowego Portu stanie się Klub Aktywnego Mieszkańca. Działa on jużw wyremontowanym budynku przy ulicy Floriańskiej 3. Budynek został przystosowany do nowej funkcji, znajdą się w nim dwie sale oraz zaplecze sanitarne. –  To bardzo ważne projekty, mam nadzieje, że w nowym rozdaniu unijnego budżetu znajdą się środki na kolejne tego typu społeczne inwestycje – informował Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Rozwojowych UMWP. Znacząco rolę tego typu inicjatyw podkreślał Piotr Grzelak, zastępca prezydenta miasta Gdańska. – Kiedy przed naszymi oczami stają jeszcze obrazy z czasu lockdownu, uświadamiamy sobie, że puste ulice czy puste mury, bez aktywności ludzkiej nie tworzą miasta. W centrum rewitalizacji jest człowiek i jego aktywność – mówił. W klubie odbywać się będą zajęcia dla rodzin. Będą też działać grupy wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. Planowana jest także organizacja zajęć plenerowych w specjalnie zaaranżowanym ogródku.

Rewitalizacja dzielnicy

Ale klub mieszkańca i wsparcie dla zagrożonych wykluczeniem społecznym to nie jedyna zmiana, jaka zachodzi w Nowym Porcie. Projekt rewitalizacji tej dzielnicy jest dużo szerszy. Plan zakłada remont ponad 40 budynków mieszkalnych oraz przebudowę dwóch ulic, tj. ulicy Góreckiego i Strajku Dokerów. Urządzone będą nowe przestrzenie publiczne w rejonie ulicy Starowiślnej i Wyzwolenia. Zagospodarowany będzie również położony naprzeciw Twierdzy Wisłoujście – Szaniec Zachodni.

 

Unijne dofinansowanie

Całkowita wartość projektu realizowanego w Nowym Porcie to ponad 31 mln zł. Łączna wartość dofinansowania (z EFRR i EFS) przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 20 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.