Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Duże Projekty Infrastrukturalne zatwierdzone przez Komisję Europejską!

Duże Projekty Infrastrukturalne zatwierdzone przez Komisję Europejską!

PL-RU_logo

Na wdrażanie Dużych Projektów Infratrukturalnych zostanie przeznaczone ok. 12,5 mln euro ze środków Unii Europejskiej oraz 3,4 mln euro z wkładu finansowego Federacji Rosyjskiej do Programu.

Wybrano następujące projekty:

  • Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork (Etap 2).
  • Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego.
  • Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce.

Więcej informacji na temat powyższych przedsięwzięć znajduje się na stronie internetowej Programu, w zakładce „projekty” – „Duże Projekty Infrastrukturalne”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.